Rekompensaty dla 120 000 mieszkańców Groningen

czynsze maleją

Instytutu Mijnbouwschade Groningen (IMG), po przeprowadzeniu wstępnych analiz stwierdził, iż ponad 120 tysięcy mieszkańców Groningen kwalifikuje się do rekompensat za amortyzacje domu. Z racji na ogromną liczbę uprawnionych cały proces odszkodowawczy będzie odbywać się etapami, poczynając od września tego roku.

Appingedam i Loppersum

Program stworzony przez IMG we współpracy z rządem i tamtejszym przemysłem wydobywczym ma zakładać wypłatę rekompensat między innymi dla właścicieli domów, które ucierpiały na skutek trzęsień ziemi, nawiedzających ten rejon Holandii w ostatnim czasie. Wstrząsy te to efekt prac górniczych związanych z wydobyciem gazu ziemnego na tym terenie. Wszystkie uszkodzenia więc można niejako kwalifikować jako szkody górnicze. W pierwszej kolejności pieniądze otrzymają mieszkańcy Appingedam i Loppersum. Miejscowości, które najsilniej ucierpiały. Następne wypłaty dla kolejnych gmin będą pojawiać się systematycznie co dwa miesiące. Planuje się jak najbardziej zautomatyzować cały proces.

 

Rekompensata, a nie odszkodowanie

Wypłacane rekompensaty to nie odszkodowanie za uszkodzenia. Ich pobranie nie oznacza więc zrzeczenia się roszczeń odnośnie strat finansowych spowodowanych np. pękającymi ścianami. IMG rozdziela te dwa pojęcia. Odszkodowania są wypłacane ludziom, którzy ponieśli straty po trzęsieniach, tak szybko jak to tylko jest możliwe. Obecne działania dotyczą zaś rekompensat. Te wiążą się bowiem ze spadkiem wartości nieruchomości ze względu między innymi na to, że znajduje się on w strefie aktywnej sejsmicznie. Mało kto bowiem chce kupić dom, czy mieszkanie wiedząc, iż w każdej chwili może nastąpić wstrząs, który poważnie uszkodzi lub nawet zniszczy jego nabytek. Dlatego też ceny w tym regionie nalezą do jednych z najniższych w kraju. Oprócz tego pękające ściany, pomimo napraw, również skutecznie obniżają wartość samej nieruchomości.

Z tego też względu IMG szacował kwotę spadku wartości na podstawie kodu pocztowego. W efekcie procentowe rekompensaty wahają się od 2,7 procent wartości nieruchomości w różnych miejscach w Zuidhorn, De Marne, Aa i Hunze i Oldambt. Do aż 18,4 procent w częściach Loppersum.

Pieniądze i tak się należą

Opisując całą sprawę nie sposób nie zauważyć, iż IMG postępuje niezwykle fair względem mieszkańców. Na skutek trzęsień ziemi ceny nieruchomości w rejonie Groningen rosły zdecydowanie mniej niż w pozostałych regionach Holandii. Nie mówiąc już o przypadkach, w których ich wartość spadała, np. z racji uszkodzeń. Z tego też względu rekompensatę otrzymają nie tylko obecni właściciele domów, ale również ci, którzy sprzedali je w ostatnich latach.