Polska szkoła w Holandii – gdzie zapisać dziecko?

Polska szkoła w Holandii - gdzie zapisać dziecko?

Polacy wyjeżdżający do Holandii szukać pracy często osiedlają się tam na stałe i zakładają rodziny. Chcą jednak dbać o zachowanie polskich tradycji i znajomość dziedzictwa kulturowego swoich dzieci. Z tego względu w Niderlandach powstaje coraz więcej szkół międzynarodowych, w tym takich przeznaczonych dla młodych Polaków. Sprawdź, czym kierować się wybierając szkołę dla swojego dziecka.

Obowiązek szkolny w Holandii

Zacznijmy od tego, jak wygląda system szkolnictwa w Holandii. Obwiązek szkolny w tym kraju obejmuje 11 lat nauki. Dzieci zaczynają edukację już w wieku 5 lat, jednak wielu rodziców wysyła je do szkoły nawet po ukończeniu 4. roku życia. Nauka w szkołach publicznych jest całkowicie finansowana przez państwo, dzięki czemu nawet dzieci z mniej zamożnych rodzin mają szansę na zdobycie wykształcenia. Holandia to państwo, które znajduje się w światowej czołówce, jeśli chodzi o poziom edukacji. Na lekcjach stawia się przede wszystkim na naukę praktycznych umiejętności, takich jak samodzielne zdobywanie informacji.

Szkoła w Holandii a szkoła w Polsce

Główna różnicą między holenderskim a polskim systemem nauczania jest brak odgórnie narzuconej podstawy programowej. W Polsce wszystkie dzieci uczą się tego samego na danym etapie rozwoju. Holenderski system zapewnia nauczycielom większą swobodę w dobieraniu aktywności do poziomu uczniów. Nie oznacza to jednak, że postępy dzieci nie są nadzorowane – istnieją systemy, które sprawują nad tym kontrolę. Co ciekawe, mali Holendrzy praktycznie nie chodzą na wagary. W kraju tym także rzadko występuje problem ściągania czy oszukiwania nauczycieli.

Szkoła podstawowa w Holandii – czego dzieci się uczą?

Na początkowych etapach nauczania dzieci nie muszą niczego „wkuwać”. Zamiast tego rozwijane są w nich umiejętności, które ułatwiają naukę w późniejszych latach. Mowa tu o samodzielnym wyszukiwaniu i syntezowaniu informacji, np. korzystając z materiałów źródłowych, takich jak mapy czy wykresy. Nacisk kładzie się także na umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole i planowanie swojego czasu i zadań. Uczniowie mają na większości zajęć dostęp do komputerów, dzięki czemu są również biegli technologicznie.

Szkoła średnia w Holandii

Uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową w Holandii, mają do wyboru trzy opcje. Pierwszą z nich jest szkoła średnia przygotowująca do zawodu, czyli odpowiednik polskiego technikum lub szkoły zawodowej. Nauka w niej trwa cztery lata. Drugą możliwością jest ogólnokształcąca szkoła średnia, w której trzeba spędzić 5 lat. Najdłuższą ścieżką edukacji jest sześcioletnia szkoła średnia, która ma przygotowywać uczniów do zdobywania wyższego wykształcenia.

Polska szkoła w Holandii

Dla wielu Polaków, którzy decydują się wychowywać swoje dzieci w Holandii, ważne jest, aby miały one możliwość nauki rodzimego języka. W dużych miastach, takich jak Haga, Rotterdam, Eindhoven, Ultrecht, Groningen, Arnhem i Amsterdam, funkcjonują placówki przeznaczone dla Polaków. Oferują one zajęcia pozalekcyjne dla dzieci ze zwykłych szkół, na których mogą poznawać język i kulturę swojej ojczyzny. W razie wątpliwości, którą placówkę wybrać, można zwrócić się do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Jest to instytucja, która dba o edukację polskich dzieci na emigracji.

Szkoła w Holandii dla polskich dzieci

Emigracja z dzieckiem może być trudnym doświadczeniem. Oczywiście im jest ono młodsze, tym łatwiej będzie mu zaaklimatyzować się w nowym kraju i nauczyć obcego języka. Jednak nawet kilkuletnie dzieci mogą poczuć się odosobnione, co ma negatywny wpływ na ich rozwój. Z tego względu warto stworzyć im środowisko, które da namiastkę domu. Weekendowe zajęcia w polskiej szkole w Holandii mogą być idealnym rozwiązaniem. Dziecko nie tylko spędzi czas na nauce, ale także pozna rówieśników, którzy borykają się z podobnymi problemami. Przynależność do takiej społeczności na pewno ułatwi mu dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

Szkoła międzynarodowa Holandia

Ciekawą opcją dla uczniów pochodzących z innych krajów w Holandii jest szkoła międzynarodowa. Nauczyciele w takich placówkach edukacyjnych posługują się językiem angielskim. Jest to dobre rozwiązanie dla rodzin, które często zmieniają miejsce zamieszkania ze względu np. na pracę. W ten sposób dziecko unika konieczności nauki nowego języka od podstaw. Programy takich szkół w całej Europie są podobne, co zapewnia uczniowi ciągłość edukacji.

Polska szkoła Holandia – czy warto?

Zajęcia dodatkowe w polskich szkołach w Holandii zazwyczaj są dodatkowo płatne. Warto jednak inwestować w edukację swoich dzieci. Można wybierać spośród różnych pakietów dostosowanych do etapu rozwoju ucznia. Obejmują one zazwyczaj nie tylko uczestniczenie w zajęciach, a również pomoce edukacyjne, podręczniki, a także dostęp do interaktywnych platform edukacyjnych.