Premier znacznie traci poparcie w Niderlandach

20 września to za wcześnie na liberalizację

Holendrzy mają coraz bardziej dość polityki Marka Rutte, rządu, RIVM i ich podejścia do epidemii COVID-19. Równolegle z tym narasta konflikt między polaryzującymi się grupami mieszkańców Niderlandów. Część z nich uważa, iż polityka władz jest zbyt surowa w stosunku do zagrożenia. Część jest zaś zdania, iż decydenci a przede wszystkim premier robią zbyt mało, by raz na zawsze pozbyć się koronawirusa.

Badania ankietowe niezadowolenia społecznego

1077 Holendrów zostało przebadanych przez agencję badawczą Markteffect w okresie od 12 do 18 sierpnia. Ostatnich respondentów przepytano dosłownie na kilka godzin przed wtorkowym wystąpieniem premiera. W grupie tej nieco ponad 4 na dziesięciu Holendrów, stwierdziło, iż nie ma zaufania do rządu i RIVM (40,4%). To ogromny wzrost w stosunku do sytuacji z początku kryzysu koronowego. Wtedy władzy nie ufało zaledwie 15 procent ankietowanych.

 

Premier traci poparcie

Nie tylko rząd na czele z ministrem zdrowia, wraz z RIVM tracą poparcie. Kryzys koronowy odbił się również na wynikach Marka Rutte. W marcu był to polityk cieszący się ponad 64-procentowym zaufaniem społecznym. Tyle bowiem uznało, iż bardzo mu ufa. Obecnie odsetek ten spadł do 45 procent. Analizując zaś działania samego premiera (w oderwaniu od reszty gabinetu i RIVM), co czwarty obywatel nie uważa, iż podejście do kryzysu jest w dobrych rękach. Wcześniej takie wątpliwości co do prezesa rady ministrów miało w marcu tylko 14 procent.

 

Ludziom nie da się dogodzić

Wśród ludzi negatywnie oceniających działania rządu Holandii i RIVM są wspomniane we wstępie dwie grupy ludzi.

Z jednej strony 43 procent mieszkańców krainy tulipanów uważa, że władze robią zbyt mało, przez co koronawirus znów się rozszerza w Niderlandach. Jest to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu do tego z początku kryzysu. Wtedy bowiem jedynie 22 procent ludzi niemających zaufania do decyzji gabinetu uważało, że władza robi za mało.

29 procent respondentów uważa, iż władza nie powinna podejmować żadnych dodatkowych środków, a obecnie podjęte działania mocno ograniczają wolność jednostki. Pozostała część respondentów albo nie ma zdania, albo uważa, iż władza nie powinna zrobić kroku w żadną ze stron.