Obniż swój czynsz za mieszkanie w Holandii

obniż swój czynsz

Czynsz za mieszkanie zaczyna Cię powoli przytłaczać? Twoje dochody się zmniejszyły i opłaty za mieszkanie stają się kłopotliwe? Możesz temu przeciwdziałać. Od stycznia przyszłego roku będzie możliwa jednorazowa obniżka czynszu dla najemców o niskich dochodach, którzy muszą płacić wysokie rachunki za swoje cztery kąty.

Każdemu według potrzeb i możliwości

W Królestwie Niderlandów sektor mieszkaniowy możemy podzielić zasadniczo na dwie części. Pierwsza to typowy sektor prywatny. Tam ceny dyktuje wolny rynek i rząd ma nad nim minimalną kontrolę. Drugą zaś jest sektor socjalny. Nieruchomości, które w nim się znajdują, są niejako pod opieką władz. Spółdzielnie mieszkaniowe, które nimi zarządzają, są w stałym kontakcie z gminą, reagując na sytuację w regionie. To właśnie najemcy tego typu nieruchomości mogą ubiegać się od stycznia przyszłego roku o obniżenie ceny najmu, tak by ten nie „pożerał” lwiej części domowego budżetu.

 

Wszystko z głową

Wynajem mieszkania socjalnego, zwłaszcza dla ludzi o niższych dochodach, przebiega w wyjątkowo ciekawy sposób. Mieszkania przyznawane danym lokatorom są dobierane nie tylko pod kątem ich wymagań, ale i możliwości finansowych. To one w znacznej mierze wpływają na koszty wynajmu. Mówiąc inaczej czynsz za dany lokal zależy od dochodów, jakie uzyskują mieszkańcy. Działanie to ma jeden cel. Chodzi o to, by każdego było stać na może i skromne, ale godne życie. Stosowany więc przez spółdzielnie przelicznik ma pozwolić na to, by po zapłaceniu wszystkich kosztów stałych, mieszkańców było stać na jedzenie, ubrania i inne podstawowe potrzeby. Zadłużanie się lokatorów i zaleganie z opłatami nie jest bowiem w niczyim interesie.

 

Dynamika rynku

Jak wspomnieliśmy wyżej, spółdzielnie mieszkaniowe ustalając wysokość czynszu i przydzielając lokal, biorą pod uwagę dochody. Trudno jednak przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze i zawirowania ekonomiczne w dłuższej perspektywie czasu. Pojawiają się więc sytuacje, w których wynajmujący płacą zbyt wysoki czynsz w stosunku do ich obecnych zarobków. Może tak się stać, gdy np. jeden z lokatorów straci pracę lub musi zmienić etat na gorzej płatny. Taka sytuacja zwłaszcza w „szalonym” 2020 roku, jest wyjątkowo powszechna. Kryzys ekonomiczny i zapaść niektórych branży gospodarki spowodował, że część zwłaszcza młodych ludzi musi liczyć się z każdym centem. Choćby dlatego, iż pracowali w gastronomii lub branży eventowej, które bardzo odczuły skutki epidemii.

Inny przypadek stanowią ludzie, którzy zamieszkali w domu przed wprowadzeniem odpowiedniego przydziału.

Wszyscy oni mogą zwrócić się do spółdzielni mieszkaniowej o obniżkę czynszu od porzyszłego roku.

 

Kogo dotyczy obniżka czynszu?

  • Osób, które wynajmują mieszkanie lub dom od spółdzielni mieszkaniowej. Nie dotyczy to wynajmu pojedynczych pokojów, czy np. przyczep campingowych.
  • Płacą czynsz wyższy niż 619,01 EUR dla jedno i dwuosobowego gospodarstwa domowego lub 663,40 EUR dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej trzech osób.

Należy jednak pamiętać, iż są to limity dochodu i limity pułapów na 2020 r. Zostaną one zindeksowane w 2021 roku w dalszej części tego roku. W związku z tym limity te będą nieco wyższe.

 

Czynsze te zostaną obniżone do podanego wyżej pułapu, jeśli roczny dochód nie przekroczy.

  • 23 225 euro dla jednoosobowych gospodarstw domowych poniżej ustawowego wieku emerytalnego.
  • 31 550 euro dla wieloosobowych gospodarstw domowych poniżej ustawowego wieku emerytalnego.
  • 23 175 euro dla jednoosobowych gospodarstw domowych z wiekiem uprawniającym do AOW.
  • 31 475 euro dla wieloosobowych gospodarstw domowych z wiekiem uprawniającym do AOW.

 

obniżka czynszu

Źródło: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/huurverlaging