Wniosek o holenderski zasiłek dla bezrobotnych (WW uitkering) – Praktyczny przewodnik

UWV nielegalnie gromadził dane o beneficjentach swoich świadczeń

Chciałbyś złożyć wniosek o holenderski zasiłek dla bezrobotnych a nie wiesz jak to zrobić?

To już nie problem, dzięki naszemu praktycznemu przewodnikowi zrobisz to samodzielnie!

Nasi specjaliści przygotowali praktyczny przewodnik "krok po kroku", aby złożenie wniosku o WW-uitkering było proste jak nigdy wcześniej! Werkloosheidsuitkering (WW uitkering) to odpowiednik polskiego zasiłku dla bezrobotnych, przez niektórych nazywanych kuroniówką. Okres otrzymywania zasiłku waha się od 3 do  maksymalnie 24 miesięcy.

Aby uzyskać holenderski zasiłek dla bezrobotnych konieczne jest złożenie prawidłowego wniosku. Można to zrobić
na dwa sposób: elektronicznie - za pomocą DigId lub papierowo. Forma elektroniczna jest dużo praktyczniejsza, ponieważ nie wymaga osobistej rejestracji w UWV Werkbedrijf. W przypadku braku zameldowania w Holandii lub kodu DigId dokumenty otrzymamy pocztą na podany przez nas podczas rejestracji w UWV Werkbedrijf adres pobytu.

WW Uitkering. - podstawowe informacje dotyczące holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych

Zanim wystąpisz o zasiłek, sprawdź czy spełniasz wymagania stawiane przez UWV.

Kto może uzyskać holenderski zasiłek dla bezrobotnych?

Aby uzyskać prawo do holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych niezbędne jest przepracowanie co najmniej 26 tygodni w kolejnych 36 tygodniach. Pracownik, który złoży wypowiedzenie z pracy automatycznie traci prawo do zasiłku. Oznacza to, iż jedynie osoby zwolnione przez pracodawcę lub takie którym zakończył się kontrakt mają prawo do świadczenia dla osoby bezrobotnej. Podobna sytuacja dotyczy osób, w przypadku których umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron.  W każdym z przypadków UWV ma prawo aby skontaktować się z pracodawcą, w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień w kwestii przebiegu zatrudnienia oraz jego zakończenia.

Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Złożenie wniosku o zasiłek powinniśmy dokonać nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed zakończenie pracy i nie później niż 1 tydzień po jej utracie. Jeżeli wniosek zostanie złożony klika dni po terminie, to nie powinny nas spotkać żadne niespodzianki ze strony urzędników. Inna sytuacja będzie w przypadku gdy "opóźnienie" wyniesie miesiąc lub dłużej. W taki przypadku warto przygotować sobie sensowne wyjaśnienie.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie decyzji przez UWV?

Zazwyczaj czas oczekiwania wynosi do 4 tygodni, jednak w uzasadnionych przypadkach może się wydłużyć nawet do 8-10 tygodni. Problemy mogą mieć osoby, które w jakichś sposób nadwyrężyły zaufanie urzędników z UWV.

Jakie informacje zawiera decyzja "Toekenning WW-uitkering"?

Decyzja zawiera przede wszystkim informacje o urzędzie, który daną decyzję wydał oraz  dane personalne osoby, której decyzja dotyczy. W dalszej części jest informacja o okresie na jaki został przyznany zasiłek (w miesiącach) oraz dzienna kwota zasiłku brutto (dagloon)  a także liczba godzin np. 38.

Decyzja zawiera także informację dotyczącą złożenia odwołania lub skargi. Może to mieć zastosowanie w przypadku decyzji negatywnej lub nieprawidłowej.

W jaki sposób wyliczany jest "dagloon" i ile zasiłku otrzymam?

Podstawową zmienną przy wyliczaniu dagloon jest sv-loon. SV-loon jest kwotą, od której obliczane są wszelkie należne podatki oraz składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne (premie).

Dagloon obliczany na podstawie wynagrodzenia SV-loon. Aby uzyskać dagloon wystarczy podzielić SV przez całkowitą liczbę dni roboczych w miesiącach, w których otrzymywałeś wynagrodzenie. Maksymalny (ograniczony prawem) dagloon to 225€.  Przez pierwsze 3 miesiące zasiłek wynosi 75% dagloon, od 4 miesiąca zostaje obniżony do 70%.

Jak długo mogę otrzymywać WW-uitkering?

Najkrótszy możliwy okres wynosi 3 miesiące, aby otrzymywać zasiłek w najkrótszym okresie czasu wystarczy przepracować pół roku (26 tygodni) w okresie 36 tygodni.
Okres otrzymywania zasiłku uzależniony jest od stażu pracy, co istotne po uwagę brane są okresy pracy z innych krajów EU/EER. Za każdy pełny rok pracy otrzymasz dodatkowy miesiąc zasiłku dla bezrobotnych, czyli jeżeli przepracowałeś 8 lat (np. 4 w PL i 4 w Holandii) to otrzymasz zasiłek na maksymalny okres 8 miesięcy. Lata pracy od 01-01-2016 są latami połówkowymi czyli za każdy rok pracy uzyskasz 0,5 miesiąca zasiłku.

Obowiązki osoby pobierającej zasiłek dla bezrobotnych

Osoba korzystająca ze świadczenia dla bezrobotnych ma zarówno prawa i obowiązki. O prawach już pisaliśmy powyżej, czas na obowiązki.

Aktywne poszukiwanie pracy

Podstawowym obowiązkiem osoby korzystającej z zasiłku dla bezrobotnych jest aktywne poszukiwanie pracy. Na czym polega aktywne poszukiwanie pracy? Przede wszystkim jest to wysyłanie cv  oraz umawianie spotkań z pracodawcami (tzw. sollicitatiegesprek).  Aby spełnić zadość wymaganiom stawianym przez UWV konieczna jest co najmniej  1 "solicitacja" w tygodniu. Im jest ich więcej i im są lepsze jakościowo tym większa szansa na znalezienie pracy.
UWV jest bardzo wyczulony na jakość "sosollicitatie", ponieważ dużą część Polaków robie je na przysłowiową "pałę", po prostu aby były.

Zestawienie dochodów - Inkomstenopgave

Dostarczenie aktualnych informacji o dochodach jest kolejnym obowiązkiem osoby przebywającej na zasiłku. Dostarczenie dochodów następuje elektronicznie poprzez formularz internetowy lub papierowo. Należy zgłosić każdy uzyskany dochód (każdą przepracowaną godzinę). Jeżeli w danym miesiącu przepracujemy np. 5 h, to zasiłek dla bezrobotnych otrzymamy za jedynie 33h.

invullen inkomesten

Obowiązek informowania o zmianach (np. nowa praca, chorobowe)

Jeżeli znalazłeś pracę, rozchorowałeś się bądź wydarzył się wypadek losowy jesteś zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie UWV. Można to zrobić elektronicznie lub papierowo poprzez "Wijzigingformulier WW".  Określenie niezwłocznie oznacza "w terminie 7 dni"  od zaistnienia sytuacji wymagającej zgłoszenia.

wijziging UWV

 

Urlopy, kontrole oraz kary

Urlopy w trakcie zasiłku dla bezrobotnych.
Maksymalnie 20 dni urlopu to ilość dni  urlopowych podczas przebywania na zasiłku dla bezrobotnych. Liczba dni przeliczana jest proporcjonalnie do okresu pobierania zasiłku. Przykładowo dla 6 miesięcy zasiłku liczba dni urlopowych wyniesie 10 dni. Wyjazd za granicę (np. do PL) bez zgłoszenia urlopu w UWV może mieć negatywne konsekwencje finansowe.

Kontrole z UWV
W trakcie pandemii C19 kontrole terenowe zostały zawieszone, jednak UWV ma wiele innych narzędzi aby skontrolować, czy osoba przybywająca na zasiłku dla bezrobotnych spełnia swoje obowiązki. W wyniku kontroli może zostać nałożona kara.

Kontrola telefoniczna - urzędnik dzwoni i zadaje pytania związane z zasiłkiem dla bezrobotnych. Połączenie zazwyczaj z ukrytego numeru.
Kontrola wyciągów bankowych - urzędnicy sprawdzają czy wydatki na koncie są realne, czyli wydajemy tyle aby utrzymać się w Holandii.
Kontrola internetowa - jeżeli podczas logowania do UVW system wykryje zagraniczny adres IP (np. polski) to możesz spodziewać się wszczęcia kontroli i wizyty kontrolnej w zadeklarowanym przez siebie miejscu zamieszkania.

Kary
W związku z przeprowadzoną kontrolą może zostać nałożona kara. W najbardziej drastycznych przypadkach kary mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy euro czyli 100% otrzymanego zasiłku. W przypadku gdy jest to druga lub kolejna wykroczenie, kara może wynieść nawet 150% nienależnego świadczenia (brutto). Przykład: Otrzymałeś nienależnie 10000€ brutto zasiłku (netto ok. 8000€), do zwrotu będzie aż 15000€!  Od nałożonej kary można się odwołać, najlepiej skorzystać z wyspecjalizowanej holenderskiej kancelarii prawnej. Kwoty, które można stracić są zbyt duże aby szukać pomocy na polskich forach czy grupach FB.

Czym jest transfer zasiłku dla bezrobotnych?

Transfer zwany też eksportem zasiłku jest przeniesieniem zasiłku do innego kraju EU. Transfer może wynosić maksymalnie 3 miesiące. Transfer może zostać wykonany po 1 pełnym miesiącu zasiłku w Niderlandach. Dla zasiłków trzymiesięcznych  transfer wynosi maksymalnie 2 miesiące, dla pozostałych 3 miesiące. Po wykonaniu transferu należy zarejestrować się w lokalnym urzędzie pracy.
Płatnikiem zasiłku jest nadal holenderski UWV, kwota zasiłku jest zgodna ze wcześniej wydaną decyzją (max. 70% dagloon).

 

Rozliczenie podatkowe w Holandii i w Polsce

Po uzyskaniu jaaropgaave z UWV (do pobrania na stronie UWV lub wysyłany na adres pobytu) niezbędne jest rozliczenie z holenderskim oraz polskim urzędem skarbowym (dotyczy osób z polską rezydencją podatkową). W przypadku dochodów z holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych nie warto liczyć na jakikolwiek zwrot podatku.

Złóż wniosek - praktyczny przewodnik krok po kroku

Wchodzimy na stronę https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx i klikamy "mijn UWV"

mijn_UWV

 

UWV_digid

Logujemy się za pomocą DigiD

uwv - logowanie

Wybieramy WW-uitkering

UWV- WW uitkering

Po wybraniu WW-uitkering zostaniemy przeniesieni na witrynę werk.nl

WW Eintake

 

Wkrótce nastąpi ciąg dalszy