Wiadomość od Polskiej Ambasady w Holandii

Ze względu na dobro i bezpieczeństwo naszych rodaków przebywających obecnie w Holandii prezentujemy informacje dotyczącą nowych zasad funkcjonowania placówki Polskiej Ambasady w Hadze. Kwestie epidemiologiczne spowodowały bowiem zwiany w funkcjonowaniu placówki i obsłudze petentów.

Wiadomość ambasady

„Ze względu na decyzje i zalecenia władz polskich oraz holenderskich ws. rozprzestrzeniania się COVID-19 dot. zwiększonego ryzyka zarażeniem w miejscach publicznych zmuszeni jesteśmy ograniczyć spotkania w urzędzie konsularnym poczynając od 16 marca br.  W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt mailem: [email protected] w celu ewentualnego umówienia spotkania.Ponadto informujemy, że w związku z powyższym zmuszeni jesteśmy wstrzymać możliwość osobistego odbioru spersonalizowanych dokumentów paszportowych w urzędzie konsularnym od 16 marca br. do 24 marca br. (okres ten może ulec wydłużeniu).Paszporty, na pisemny podpisany wniosek (dostepny poniżej) przesłany pocztą lub mailem (w formie skanu) na adres [email protected], może zostać wysłany pocztą na adres w Niderlandach wskazany przez zainteresowanego. Warunkiem zrealizowania wysyłki jest, poza złożeniem w/w wniosku, dołączenie potwierdzenia złożenia wniosku paszportowego w tutejszym urzędzie konsularnym (kopia lub skan) oraz wpłacenie na konto urzędu kwoty 10 euro tytułem kosztów przesyłki (w tytule należy podać „swoje nazwisko – wysyłka paszportu”). Wzór wniosku do konsula o wysyłkę paszportu w załączeniu. Jednocześnie informujemy, że urząd konsularny nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przesyłki pocztowe. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że ograniczenie spotkań w konsulacie ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, któremu sprzyja przebywanie w miejscach zatłoczonych i uczęszczanych. Podjęte kroki mają charakter tymczasowy i zostaną zniesione w najkrótszym możliwym terminie.Równocześnie zalecamy stosowanie się do zaleceń władz polskich i holenderskich ws. rozprzestrzeniania się COVID-19:

Ambasada RP w Hadze komunikat 1

Ambasada RP w Hacze komunikat 2

Zalecenia władz Królestwa Niderlandów ws. COVID-19

Bieżące informacje dot. COVID-19 w NL dostępne są stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) oraz na stronie rządowej NL Rijksoverheid:
https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19
Zalecenia odnośnie do środków ostrożności wobec zagrożenia epidemiologicznego znajdują się na stronie internetowej:  

Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ 

Światowej Organizacji Zdrowia: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.”

Źródło:
https://www.gov.pl/web/holandia/nowe-zasady-pracy-wydzialu-konsularnego-ambasady-rp-w-hadze

Loty do domu

Ambasada Polska w Hadze informuje ponadto na kanałach w mediach społecznościowych (FB), o akcji #LotDoDomu. W ramach współpracy rządu naszego kraju i Polskich Linii Lotniczych LOT, zorganizowane zostaną specjalne loty czarterowe z różnych regionów świata. Wszystko po to, by pomimo zamknięcia granic dla ruchu lotniczego, umożliwić naszym rodakom i uprawionym do tego obcokrajowcom dotarcie do Polski.

Za pośrednictwem platformy https://lotdodomu.com/ obywatele naszego kraju mogą zgłosić zapotrzebowanie na przelot. Dzięki temu LOT będzie mógł na bieżąco analizować liczbę osób chcących wrócić do ojczyzny i w ten sposób organizować czartery. Należy jednak pamiętać, iż zarejestrowanie się na stronie nie jest tożsame z zarezerwowaniem biletu. Ma ona tylko pomóc w organizacji podróży. Jeśli pojawi się możliwość powrotu czarterową maszyną, przewoźnik skontaktuje się z pasażerem.