Ważne: Zmiany w systemie wydawania paszportów

Ważne: Zmiany w systemie wydawania paszportów

Uwaga ważne informacje dla wszystkich chcących w niedługim czasie wyrobić sobie paszport.
Wiadomość ta została upubliczniona przez Ambasadę Rzeczypospolitej w Holandii. Dotyczy ona jednak nie tylko tej placówki w Niderlandach, ale  i wszystkich podobnych miejsc na świecie, a także organów paszportowych na terenie naszego kraju.

 

W związku z zaplanowanym uruchomieniem nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych, w dniach 07 - 15 listopada 2022, organy paszportowe w kraju i za granicą nie będą przyjmować wniosków o paszporty. Tylko w przypadku krytycznej i uzasadnionej potrzeby w tym okresie, obywatel będzie mógł uzyskać tymczasowy dokument paszportowy.
W tym okresie nie będzie również możliwości odbioru paszportów.
Prosimy o nieodkładanie decyzji o odbiorze dokumentów paszportowych czekających na Państwa w urzędach i zrobienie tego przed dniem 07 listopada 2022 r.  – pisze na oficjalnym profilu na Facebooku ambasada w Hadze.

Co oznacza dla „Kowalskiego” Rejestr Dokumentów Paszportowych?

Jakie zmiany przyniesie Rejestr Dokumentów Paszportowych?

  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących orzeczeń sądowych. Orzeczenie sądu będzie stanowiło podstawę do wydania paszportu osobie małoletniej do 18 roku życia za zgodą wyłącznie jednego z rodziców, jedynie w sytuacji, gdy z orzeczenia tego będzie w jasny i precyzyjny sposób wynikało, iż drugi z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza rodzicielska została zawieszona lub władza ta została ograniczona w zakresie wyrażenia zgody na wydanie paszportu.
  • Ograniczenie wydawania paszportów tymczasowych bez nr PESEL – konieczność dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego zaraz po urodzeniu dziecka.
  • Obniżenie granicy wiekowej, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności do 12 roku życia.
  • Konieczność elektronicznego potwierdzenia odbioru paszportu od kuriera jako warunek aktywacji paszportu w systemie.

Dobrze dla środowiska i dla nas

Oprócz tego RPD zapewni, iż petent chcący złożyć wniosek nie będzie musiał tego robić w formie papierowej. Po 15 listopada wystarczy udać się do urzędu i przekazać dane odpowiedniemu urzędnikowi, który wprowadzi je do systemu. Dzięki temu uda się uratować tysiące drzew, oszczędzając papier.  To jednak nie jest najważniejsze. Zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji i pełna cyfryzacja wniosku sprawi, iż dokumenty znajdą się w szybszym obiegu informacji. Dostęp bowiem do aktualnych danych w tym samym momencie będą miały placówki i w Polsce, i za granicą.
System też spowoduje, iż zamiast fatygować się samemu po paszport, będzie można odebrać go u kuriera. Wtedy jednak będzie trzeba to potwierdzić w RPD za pośrednictwem Profilu Zaufanego.

Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo na stronie ambasady i na jej profilu w mediach społecznościowych.

 

 

Źródło:  Ambasada Polska w Holandii

 

https://www.facebook.com/PolishEmbassyintheNetherlands