Ukraińcy w Holandii z najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia

Ukraińcy w Holandii z najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia

Dlaczego Holendrzy nie zamieniliby ukraińskich uchodźców na żadnych innych? Odpowiedź na to pytanie dają najnowsze dane dotyczące zatrudnienia. Te wskazują, iż większość Ukraińców, którzy uciekli przed wojną do Holandii, znalazło zatrudnienie w krainie tulipanów i pracuje na PKB Niderlandów, zamiast pobierać socjal, jak niektórzy przybysze z Północnej Afryki.

Najnowsze dane zaprezentowane w tym tygodniu przez UWV wskazują, iż w Królestwie Niderlandów przebywa obecnie 55 000 obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 65 lat. Agencja zatrudnienia otrzymała zaś 46 000 zgłoszeń od pracodawców wskazujących na zatrudnienie przybysza z tego ogarniętego wojną kraju. Oznacza to, iż bez pracy w Holandii jest tylko 9 tysięcy Ukraińców, co i tak jest zapewne wartością zawyżoną. Niektórzy pracodawcy mogli bowiem zapomnieć dopełnić formalności. Możliwe również, iż część tej grupy pracuje na czarno. Nie można też zapominać, iż niektórzy uchodźcy z racji na stan zdrowia, nieznajomość języka nie są jeszcze w stanie pracować.

Zdaniem UWV najwięcej Ukraińców znalazło pracę w Amsterdamie i Hadze. Ludzie ci, poprzez agencje pracy, otrzymywali zatrudnienie głównie w branży hotelarskiej.

 

Zniekształcenia

Nieco wyżej wskazaliśmy, iż liczby zatrudnionych Ukraińców mogą być zniekształcone przez nielegalnych pracowników i zapominalstwo pracodawców. UWV wskazuje jeszcze, iż pewne aberracje mogą powodować osoby zatrudnione na kilku etatach w kilku firmach. Wtedy to na jednego zatrudnionego wpływa kilka zgłoszeń od pracodawców. Ilość tego typu przypadków jest jednak znikoma i nie powinna wpłynąć na ogólny, wysoki procent zatrudnionych.

 

Ukraińcy nie do pobicia

UWV nie ma wątpliwość, odsetek pracujących wśród Ukraińców jest znaczne większy niż wśród uchodźców z innych krajów. Pod tym względem są oni o kilka poziomów wyżej niż migranci z Bliskiego Wschodu czy Afryki. Powodem tego stanu rzeczy jest między innymi to iż w Holandii Ukraińcom jest bardzo łatwo znaleźć pracę. Formalności w tym zakresie (jeśli chodzi o przybysza spoza UE), są maksymalnie ułatwione. W przypadku bowiem np. Syryjczyków, to pracodawca musi wcześniej wysłać prośbę o zatrudnienie do UWV. W przypadku Ukraińców po prostu ich zatrudnia i potem to zgłasza do urzędu.
Drugą sprawą jest to, iż przybysze zza naszej wschodniej granicy chcą w Holandii pracować. Czują się tam bowiem jak goście, którzy korzystając z dobroci Holendrów, nie chcą im więc ciążyć. Dlatego podejmują pracę, by być jak najbardziej samowystarczalnymi.

 

rozliczenie podatku z Holandii

Źródło:  Nu.nl