Tysiące ludzi straci pracę w Holandii, a wszystko przez rząd.

Amsterdam Hemwegcentrale, jedna z większych elektrowni w Niderlandach, ma zostać w przyszłym roku zamknięta. Wszystko z powodu decyzji politycznych.


Zamknięcie elektrowni, to jeden ze sposobów władz Holandii na osiągnięcie celów związanych z rozporządzeniami dotyczącymi ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 25%, w stosunku do stanu z 1990 roku. Aby osiągnąć taki niski zapisany w przepisach poziom do 2021 roku, do atmosfery musi wydobywać się o 9 milionów ton CO2 mniej. Zamknięcie Hemwegcentrale spowoduje zaś, wedle obliczeń ekspertów ograniczenie na poziomie 1,9 miliona ton rocznie.

Jest pomysł

Pomysł zamknięcia elektrowni jest, na chwilę obecną, w sferze początkowych planów. Nie znany jest nawet szacunkowy koszt zamknięcia obiektu. Padła na razie sama decyzja, którą można by nawet nazwać deklaracją. Wszystko dlatego, że negocjacje z właścicielem, firmą Nuon, ciągle trwają. W tym miejscu warto przypomnieć, iż Nuon już dwa lata temu, w 2017 roku zaproponował stopniowe wygaszanie elektrowni. Miałby by to trwać do 2020 roku. Koszt takiego przedsięwzięcia maiłby wynieść ponad 55 milionów euro. 15 milionów, z tej kwoty, miałoby pokryć koszty demontażu urządzeń. Pozostałe 40 zaś zapewnić odpowiednie zabezpieczenie dalszej pracy i rozwoju pracownikom elektrowni.

W takiej sytuacji pracownicy, pomimo zamknięcia ich zakładu nie musieliby się obawiać o swoją przyszłość. Biznes zdążyłby stworzyć nowe miejsca pracy w innych dziedzinach gospodarki. Rząd zarezerwował już nawet na to odpowiednie środki w budżecie. Jednak po pewnym czasie, władze odrzuciły to rozwiązanie, przedłużając pracę elektrowni do 2024 roku. Teraz zaś termin ten znów został zmieniony na 2020. Oznaczać to będzie nie tylko ogromne koszty związane z tak szybkim zamknięciem, ale i ogromna niepewność pracowników, w tym także zatrudnionych tam Polaków, ponieważ nie ma czasu na wprowadzanie w życie kompleksowych planów socjalnych, jak to miało miejsce w projekcie z 2017 roku.

Czy tysiące pracowników sektora energetycznego zostaną bez pracy z powodu ekologicznych wytycznych?

Cała piątka do zamknięcia

Obecnie w Holandii działa 5 dużych elektrowni węglowych. Rząd Niderlandów planuje zaś, by do 2029 roku wszystkie te placówki zostały zamknięte lub przeszły na bardziej zieloną energię. Co rozumiane jest na przykład poprzez spalanie biomasy. W przypadku elektrowni w Hemweg, będącej najstarszym tego typu zakładem w kraju, jest to jednak niemożliwe.