Studia w Holandii będą zależeć od szczęścia?

W Polsce, aby dostać się na wymarzone studia, uczniowie muszą bardzo przyłożyć się do matury i zdobyć z niej jak najwięcej punktów. Dobrze również, by byli laureatami olimpiad i mieli świadectwo z możliwie jak najwyższą średnią. Holandia również przez lata patrzyła na oceny. Teraz jednak chce to zmienić. O dostaniu się na uniwersytet lud do college ma decydować loteria, tak by wszyscy mieli równe szanse.

Niższa izba niderlandzkiego parlamentu popiera wprowadzenie loterii na studia. Teraz wszystko w rękach senatu. Jeśli i on wyrazi zgodę, przyszli żacy mogą być przyjmowani na określone studnia za pomocą loterii. To zdaniem ministra odpowiedzialnego za edukację ma spowodować, iż wszyscy będą mieli równe szanse w nauce na poziomie wyższym.

 

Wiedza

Obecnie, by dostać się na studia, kandydaci muszą wykazać się wiedzą (wysokimi ocenami i wynikami egzaminów), a także zaangażowaniem (studenci piszą listy motywacyjne). To zdaniem ministra prowadzi do nierówności. Polityk wskazuje na to, iż w takim sposobie aplikowania mają przewagę ci uczniowie, których rodzice mają, np. wyższe wykształcenie i potrafią pięknie przelewać słowa na papier. By temu przeciwdziałać, powstałaby loteria, która rozwiązałaby problem różnego poziomu listów, jak i ocen.

 

Co dalej

Pomysł miał znaczną większość w parlamencie. Wiele wskazuje również, iż ustawa przejdzie przez senat. Czy to więc oznacza, iż uczniowie nie będą musieli się uczyć, bo wyniki nie będą ważne, a liczyć będzie się tylko szczęście? Politycy wskazują, iż uczelnie będą miały możliwość skorzystania z formy mieszanej. Ta zakłada, iż część najzdolniejszych kandydatów z najlepszymi wynikami w nauce będzie można przyjąć z automatu, tak samo będzie można odrzucić część niespełniającą minimalnych standardów edukacyjnych. Grupy te będą zapewne wyznaczane procentowo w stosunku miejsc na roku. Pozostała część weźmie zaś udział w losowaniu.

Ważny krok

Jak mówi minister szkolnictwa: "zrobiono ważny krok w kierunku większej równości szans w szkolnictwie wyższym" dodając „Talent nie zawsze można rozpoznać po wynikach z przeszłości, takich jak stopnie, wysoki wynik na teście lub dobry list motywacyjny. Wprowadzenie loterii oferuje sprawiedliwy sposób przydzielania rzadkich miejsc w programach studiów”.

Koszty

Dla nas pomysł ten może wydawać się dość dziwaczny. Oznacza on bowiem, iż na studia na medycynę mógłby iść ktoś, kto nie ma serca do nauki i przyswajania wiedzy. Należy jednak pamiętać, że szkolnictwo wyższe w Holandii jest płatne. To zaś oznacza, iż idą tam nie ci, którzy chcą sobie przedłużyć młodość, ale ci, którzy faktycznie chcą się uczyć i zdobywać wiedzę.

Źródło:  Nu.nl