Rośnie liczba pracowników tymczasowych

Rośnie liczba pracowników tymczasowych

W ciągu ostatnich miesięcy w Królestwie Niderlandów znacznie wzrosła liczba pracowników tymczasowych.  Przyrost na poziomie 64 tysięcy sprawił, iż jest ich obecnie w Holandii aż 2,7 miliona.  Ludzie ci jednak dysponują wysokim stopniem bezpieczeństwa umów.

Na stałe

Liczba pracowników tymczasowych wzrosła o 64 tysiące. Z drugiej jednak strony, w analogicznym okresie aż 103 tysiące zatrudnionych na tego typu umowach otrzymało nowe umowy stałe. 128 000 z umów tymczasowych przeszło zaś w Holandii na samozatrudnienie.
Ponadto, jak wskazuje Statistics Netherlands, z owej grupy 64 tysięcy 14% zatrudnionych ma bardzo duże szanse na otrzymanie stałego kontraktu i umów na czas nieokreślony.

 

Umowa umowie nie równa

Analitycy wskazują również, iż wydłużył się czas trwania umów. O 6% zwiększyła się liczba zatrudnionych, w których owa tymczasowość dotyczy umów trwających co najmniej rok. Łączy się to z grupą zatrudnionych na umowach zastępczych i dyżurnych. Tych pracowników jest o 3% mniej. To zaś oznacza, iż ludzie będący na tego typu etatach znajdywali w czwartym kwartale ubiegłego roku pewniejsze zatrudnienie.

Zmiany na rynku pracy

Czym spowodowane są te zmiany? Sytuacją na rynku pracy. Umowa na czas określony pozwala pracodawcy łatwo zwolnić pracownika oraz łatwo przedłużać z nim umowę, jeśli się sprawdza. W przypadku jednak sytuacji, w której na niderlandzkim runku jest niedobór rąk do pracy, umowa ta okazuje się niezbyt przyjazna pracodawcy. Trudno mu bowiem pozyskać pracownika, jeśli potencjalny zatrudniony nie wie, czy uzyska zatrudnienie, które pozwoli mu ustabilizować swoją przyszłość. To właśnie owe uczucie tymczasowości sprawia, iż wielu unika takiej formy umowy, tak samo jak pracy na umowach typu flex bez pensji minimalnej. Dlatego też, by móc cieszyć się dobrymi, oddanymi kadrami przedsiębiorcy albo wydłużają okresy zatrudnienia, albo też gwarantują przejście umowy na czas niekreślony.
Oprócz tego w grę wchodzi jeszcze oczywiście aspekt płacowy, który też ma niebagatelne znaczenie. Co nową umowę pracownik mógłby bowiem domagać się podwyżek. W przeciwnym razie przejdzie bowiem, np. do konkurencji.
Wszystko to więc sprawia, iż umowy na czas określony coraz bardziej przestają się pracodawcom opłacać.

Źródło:  Nu.nl