Powrót do Polski z Holandii bez kwarantanny

Liberalizacja przepisów koronowych w Polsce znosi obowiązek 14-dniowej kwarantanny po powrocie z Holandii? Co mówią najnowsze przepisy wprowadzone 16 maja? 

Najnowsze przepisy wprowadzone przez polskie władze wskazują, iż w końcu będzie można spokojnie wracać do kraju. We wprowadzonych 3 dni temu wytycznych można zaleźć następujące zapisy:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

"(...) Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3)):

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;

3) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

  1. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1, studenci oraz opiekunowie uczniów i dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, przekraczając granicę państwową, są obowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym."

Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf

 

Co to oznacza w praktyce?

Powyższe zapisy wskazują na to, iż osoby dysponujące dokumentami potwierdzającymi, że pracowali w Niemczech, Austrii czy Holandii mogą swobodnie wrócić do kraju. Nie podlegają one obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, jak to miało miejsce wcześniej. Czy aby na pewno?

Konsternacja

Wielu naszych rodaków przybywających za granicą podchodzi do tych rozporządzeń jednak z dużym dystansem. Przepisy te wzbudzają dość dużą konsternację. Z jednej strony wynika z nich jasno, iż chodzi o ludzi, którzy są za granicą i pracują, nie tylko transgranicznie. Z drugiej jednak, wracając np. z Holandii większość Polaków ma już zakończoną umowę. To rodzi więc pewne pytanie, czy z Holandii bez kwarantanny mogą wrócić tylko Ci zjeżdżający na weekend, czy też wszyscy?

Stan faktyczny

Straż graniczna na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych odpowiadała na to pytanie w następujący sposób:

"Z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE."
Źródło: klik

To zaś oznacza, iż możemy spokojnie przekroczyć granicę, nie obawiając się "uziemienia" przez dwa tygodnie. Należy jednak pamiętać, iż dotyczy to zakończenia czynności służbowych w pracy. Jeśli więc wracając do Polski, przedstawimy dokumenty, z których wynika, iż zakończyliśmy pracę, jeden dwa dni temu, będziemy mogli uniknąć kwarantanny. Jeśli jednak zakończenie naszej działalności zarobkowej miało miejsce dużo wcześniej, straż graniczna poprosić nas byśmy wskazali miejsce 14-dniowej izolacji.
Warto więc wracać do ojczyzny zaraz po zakończeniu działalności zarobkowej.
Osoby pracujące w Holandii (posiadające aktualną umowę) nie powinny mieć również problemów z weekendowym powrotem do kraju i ponownym wyjazdem do Holandii. Należy jednak pamiętać, by posiadać dokument potwierdzający zatrudnienie.