Pleśń i zbyt wysoki czynsz w holenderskich mieszkaniach

Pleśń w mieszkaniu, zbyt wysoki czynsz lub stan budynku nadający się tylko i wyłącznie do remontu? Takie sytuacje w Królestwie Niderlandów nie są rzadkością. Dotyczą one nie tylko naszych rodaków mieszkających na domkach. Pokrzywdzonych jest również wielu rodowitych Holendrów. Wszyscy oni mogą jednak walczyć o swoje racje np. zawieszenie lub zmniejszenie opłat. Wystarczy, że zgłoszą się do Komisji Wynajmu. W ubiegłym roku urzędnicy przyjęli blisko 10 000 skarg.

Komisja Wynajmu

Komisja Wynajmu powstała wiele lat temu jako oręż lokatorów w walce z nieuczciwymi osobami wynajmującymi im mieszkania. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości lub problemów na linii najemca-wynajmujący sprawa powinna zostać rozpatrzona polubownie pomiędzy tymi dwoma stronami. Często jednak jest tak, iż właściciel nieruchomości stara się maksymalizować zyski, wręcz żerować na lokatorze. Zbyt wysoki czynsz co do wielkości mieszkania, warunki lokalowe urągające ludzkiej godności czy stan budynku zagrażający życiu. W każdym z tych przypadków wynajmujący dom czy mieszkanie może zgłosić się do Komisji Wynajmu z prośbą o rozpatrzenie jego skargi.

Po wpłynięciu takowego dokumentu i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, lokal  nawiedzają przedstawiciele komisji i określają stan faktyczny. Następnie, na podstawie tego co zastaną ustalają maksymalny czynsz, jakiego może domagać się właściciel. Decyzja ta jest wiążąca i odwołać się od niej można praktycznie tylko na drodze sądowej. Oprócz regulacji ceny, komisja może również nakazać właścicielowi nadrobienie zaległości w utrzymaniu nieruchomości lub nawet zarządzić zwrot kosztów dla wynajmującego, jeśli ten zaczął naprawiać dom z własnej inicjatywy.

 

Najgorsze warunki lokalowe

Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej skarg do komisji wpływało z Amsterdamu (1656), Rotterdamu (1110) i Hagi (819). Zdecydowana większość tych pism dotyczyła obniżenia czynszu z powodu wad (2676). W sprawach tych urzędnicy przyznali rację 43% wnioskodawców. To zdecydowanie mniej niż w 2018, kiedy to komisja stanęła po stronie 57% skarżących się mieszkańców Holandii. Spadek liczby pozytywnie rozpatrzonych spraw często wynika z faktu, iż ludzie wnoszą roszczenia z powodu rocznej podwyżki czynszu. Nie wiedzą bowiem, iż ta jest dozwolona przez prawo i akceptowalna, jeśli mieści się w rozsądnych normach (np. jest powiązana z inflacją). Ci jednak, których wnioski rozpatrzono pozytywnie, mogli cieszyć się średnio zniżkami na poziomie 100 euro miesięcznie.

Druga strona medalu

Komisja nie służy jedynie obniżaniu czynszu. Jej decyzja może również zmusić wynajmujących do tego, by miesięcznie płacili więcej. Może tak się zdarzyć, gdy właściciel budynku np. zainwestuje w remont, podniesie standard, a lokatorzy nie będą chcieli respektować wzrostu cen.