Coraz więcej wypadków w pracy w Holandii

Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia zaprezentowała w miniony czwartek dane dotyczące wypadków w pracy, w Królestwie Niderlandów. Najnowsze wiadomości z Holandii wskazują, że w 2019 roku zdarzyło się o ponad 100 incydentów więcej niż w 2018. Na szczęście pomimo większej liczby wypadków ilość ofiar śmiertelnych spadła.

Najnowsze wiadomości z Holandii wskazują, że w 2019 roku miało miejsce 4474 wypadków przy pracy. Jest to wzrost o ponad 100 incydentów względem 2018 roku (4368). Na szczęście jednak pomimo wzrostu tych statystyk, te najbardziej tragiczne, odnoszące się do zabitych spadły. W ubiegłym roku przy pracy zginęło 69 osób. Są to o dwie ofiary mniej niż 2018. W Holandii, tak jak i w Polsce, przez wypadek w miejscu pracy rozumiany jest incydent, który ma miejsce podczas pracy lub w jej wyniku. W zestawienie to nie wliczają się więc wypadki zaistniałe w drodze do i z pracy. Według danych statystycznych najwięcej wypadków miało miejsce w budownictwie. Na następnych miejscach był przemysł, transport, prace magazynowe i rolnictwo.

 

Więcej niż raz w tygodniu

By uzmysłowić sobie to lepiej, warto zauważyć, iż w tak małym kraju, jak Holandia średnio co 6 dni ktoś ginął z racji wykonywania przez siebie obowiązków służbowych. Prawie dwanaście zaś odnosiło rany powodujące trwałą lub długookresową niezdolność do pracy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie zasad BHP w miejscu zatrudnienia, nawet jeśli te wydają się czasem głupie i bezsensowne, przypomina Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia.

 

Małe firmy najbardziej niebezpieczne

Jak pokazują dane, najwięcej wypadków miało miejsce w małych firmach, zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Przelicznik ofiar wynosił 67 rannych na 100 000 pracowników. W przypadku średnich przedsiębiorstw (do 100 zatrudnionych), wynik ten wynosił 45 ofiar na 100 000 pracowników. Najbezpieczniejsze zaś były największe firmy, gdzie wypadki miało tylko 10 na 100 000 zatrudnionych.

 

Grupy zagrożenia

Największym zagrożeniem wypadkiem w pracy objęci są młodzi pracownicy w wieku od 15 do 24 lat i osoby starsze po 55 roku życia. Najbezpieczniejszymi pracownikami są zaś ci w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Dane pokazują ponadto, iż co czwarta osoba ranna podczas wypadku to ktoś pracujący na umowie tymczasowej, flex lub samozatrudniony.