Nowe opłaty dla Polaków samozatrudnionych w Holandii

Holendrzy jednym z najbogatszych narodów świata

Szykują się nowe opłaty dla naszych rodaków pracujących w Niderlandach. Najnowsze wiadomości z Holandii wskazują, iż władze zamierzają wprowadzić  obowiązkowe ubezpieczenie dla samozatrudnionych. Wszystko oczywiście dla ich dobra.

Jak wskazują najnowsze wiadomości z Holandii, partnerzy społeczni (stowarzyszenia branżowe), zgodziły się na rządową propozycję obowiązkowego ubezpieczenia dla osób samozatrudnionych. Opłata ta ma dawać ludziom pracującym na własny rachunek ochronę w sytuacji, gdy są niezdolni do pracy.

 

Daleka droga

Zanim jednak osoby samozatrudnione, w tym również Polacy pracujący w Niderlandach, będą musieli opłacać nowe składki, minie jeszcze dużo czasu. Jak podaje rzecznik Fundacji Pracy, nie ma jeszcze jednolitego porozumienia. Powstały jednak ogóle opracowania dotyczące problemu. Obecnie większość środowisk zgadza się co do stworzenia takiego zabezpieczenia socjalnego. Na chwilę obecną jednak organizacje pracodawców VNO-NCW, MKB-Nederland i LTO konsultują się ze związkami zawodowymi FNV, CNV i VCP w celu ustalenia szczegółów i zasad nowego ubezpieczenia.

 

Odwieczny problem samozatrudnienia

Samozatrudnienie to ostatnio coraz popularniejszy rodzaj działalności w Królestwie Niderlandów. Najnowsze wiadomości z Holandii wskazują, iż z tej formy coraz częściej korzystają nie tylko freelancerzy czy prawnicy, ale i murarze, elektrycy czy hydraulicy. To zaś oznacza, że w grupie tej znajduje się coraz więcej polskich pracowników jadących do królestwa tulipanów zarobić na życie. Umowy B2B kuszą wysokimi zarobkami i elastycznością zatrudnienia. W końcu człowiek sam jest sobie szefem. Niestety ta forma działalności niesie za sobą również ogromne zagrożenie. W przypadku niezdolności do pracy osoba samozatrudniona pozostaje bez środków do życia. Nie są jej bowiem wypłacane żadne świadczenia.

 

1659 euro

To właśnie chcą zmienić władze w Holandii. Wnioskują oni o stworzenie obowiązkowego ubezpieczenia dla osób samozatrudnionych na wypadek niezdolności do pracy. Jego składka będzie obliczana proporcjonalnie do dochodu, niemniej jednak ma nie przekraczać 200 euro miesięcznie. Dzięki temu w sytuacji, gdy samozatrudniony stanie się niezdolny do pracy, wypłacane mu będzie 1650 euro brutto miesięcznie. Oprócz tego ubezpieczony będzie mógł również oczywiście zawrzeć dodatkowe, dobrowolne ubezpieczanie rozszerzające kwotę wypłacanego zasiłku.