Co czwarta nastolatka w holenderskich szkołach specjalnych jest zmuszana do seksu

Holenderski raport opublikowany w czwartek 28.03.2019 przeraża, ale i nie pozostawia złudzeń. 27% dziewcząt w specjalnych szkołach średnich twierdzi, że przynajmniej raz było zmuszanych do angażowania się w akty seksualne.


Szkolnictwo pod specjalną opieką

Co jeszcze bardziej bulwersujące dane te dotyczą szkół tzw. Klastrów 4. Są to specjalne placówki, do których trafia młodzież z poważnymi zaburzeniami behawioralnymi i psychicznymi. Oznacza to, że to właśnie im opiekunowie i pedagodzy powinni zapewnić specjalną, dużo większą opiekę niż ma to miejsce w normalnych szkołach, by chronić je przed nadużyciami i wykorzystaniem. Dzieje się jednak odwrotnie. Procent nastolatek zmuszanych do seksu w klasycznych szkołach średnich wynosi 7%.

Ponad 25% dziewczyn z holenderskich szkół Klastrów 4 było molestowanych lub zmuszanych do seksu.

Niezrozumienie świata

Młodzież chodząca do holenderskich szkół specjalnych przejawia najczęściej szeroki wachlarz zachowań autystycznych lub zabrudzeń ADHD. W placówkach tych można również znaleźć dzieci z niedorozwojem umysłowym. Wszystko to powoduje, że młodzież taka jest szczególnie narażona na wykorzystanie. Wszystko dlatego, że bardzo często dzieci te są dużo bardziej naiwne od ich rówieśników, oraz z racji na ich problemy mają dużo mniejszy ogląd na rzeczywistość i po prostu mogą nie rozumieć pewnych zachowań.

Łatwa ofiara

Wszystko to powoduje, że dziewczyny dużo łatwiej poddają się wymuszeniu i presji, przez co dochodzi do wszelkich aktów molestowania. W badanej grupie najczęściej dochodziło do obmacywania lub całowania wbrew woli nastolatki. Niemniej jednak, jedna czwarta z dziewczynek doświadczających przemocy seksualnej, mówiła o mimowolnym seksie oralnym lub manualnym. 13% z nich było zaś zmuszonych do odbycia stosunku seksualnego już podczas pierwszego molestowania. Ofiarami tego typu zachowania padają praktycznie tylko dziewczyny. Tylko 3% nastolatków zgłaszało, iż w stosunku do nich dochodziło do molestowania.

Zdjęcia i filmy

Badania pokazują, że odsetek dziewczyn współżyjących intymnie w szkołach specjalnych, z tymi w klasycznym systemie edukacji jest blisko dwukrotnie większy. Co ciekawe, gdy jednak spojrzymy pod względem związków tworzonych przez nastolatków z miłości, dane te wyglądają niemal identycznie.

Co więcej, blisko jedna czwarta dziewcząt z Klastrów 4, udostępniała przynajmniej raz swoje nagie zdjęcia lub filmy wideo. W przypadku klasycznych szkół jest to tylko 6%. Tutaj jednak, zwłaszcza w dobie internetu, osoby z upośledzeniami łatwiej zmanipulować i wzbudzić w nich zaufanie, co przekłada się na procentową intensyfikację tego typu działań.

Wszystko to pokazuje, jak straszna luka powstała w nadzorze i wychowaniu nad specjalną młodzieżą w ciągu ostatnich kilku lat. Luka, którą wykorzystują dorośli i wszyscy ci, którzy poszukują młodej i łatwowiernej ofiary.