Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii?

Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii?

Wielu Polaków pracujących w Holandii nadal rozlicza swój podatek w Polsce. Często jednak takie rozwiązanie wiąże się z mniej korzystnym zwrotem podatku niż ten, który otrzymaliby z Królestwa Niderlandów. Dowiedz się, jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii.

Certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii – co to?

Certyfikat rezydencji podatkowej określa kraj, w którym podatnik jest zobowiązany do rozliczania podatków. Dokument ten pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania Polakom pracującym za granicą, w tym w Holandii. Państwo rezydencji podatkowej jest miejscem, w którym podatnik musi rozliczyć się ze wszystkich dochodów, niezależnie od kraju ich pochodzenia.

Certyfikatu rezydencji nie potrzebują osoby, które zarabiają w kraju, w którym mieszkają od urodzenia. Konieczny on jest w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej z międzynarodowymi kontrahentami lub w przypadku osób o źródłach dochodów w różnych państwach.

Certyfikat rezydencji podatkowej Holandia – czy warto?

Według aktualnych przepisów, Polacy pracujący w Holandii, a nie będący rezydentami podatkowymi tego kraju, muszą rozliczyć się również w Polsce. Do 2021 roku obowiązywała ulga abolicyjna. Gwarantowała ona, że w Polsce zapłaci się jedynie różnicę między podatkiem dochodowym opłaconym w Holandii, a tym, który obowiązywałby na ojczyźnie. Aktualnie ulga ta obejmuje tylko dochody do kwoty 1360 zł. W praktyce oznacza to podwójne opodatkowanie wyższych kwot.

Rezydentura podatkowa w Holandii

Ze względu na tę zmianę w przepisach, praca w Holandii będąc jednocześnie rezydentem Polski staje się nieopłacalna. Konieczne jest bowiem rozliczenie się z dochodów zarówno z rodzimym urzędem skarbowym, jak i z tym niderlandzkim. Wiąże się to nie tylko z wyższą kwotą do zapłaty, ale też z większą liczbą dokumentów do wypełnienia i ogromem formalności w obu urzędach.

Rezydent Holandia – kto może nim zostać?

Aby móc starać się o certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii, trzeba być obywatelem Unii Europejskiej i mieszkać na terenie tego kraju co najmniej 5 lat bez przerwy. Składać go powinny osoby, które wiedzą, że planują zostać w tym kraju na dłużej. Certyfikat ważny jest przez 10 lat. W przypadku osób nieletnich jest to jedynie 5 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest ponowne złożenie wniosku o ten dokument.

Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii?

Aby uzyskać certyfikat rezydentury podatkowej w Holandii, należy spełnić pewne warunki. Konieczne jest wykazanie, że kraj ten jest centrum interesów życiowych i gospodarczych danego podatnika. W praktyce oznacza to, że do wniosku trzeba dołączyć dowód zamieszkania w tym kraju, posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej lub zatrudnienia na terenie Niderlandów.

Certyfikat rezydencji podatkowej Holandia – jak uzyskać?

Warto podkreślić, że w przepisach „interesy życiowe” nie są dokładnie sprecyzowane. W większości przypadków chodzi o rodzinę – osoby, których partnerzy i potomstwo mieszkają z nimi w Holandii bez problemu powinny otrzymać status rezydenta podatkowego tego kraju. Kwestie te są jednak rozważane indywidualnie, a ostateczną decyzję podejmuje urząd.

Zmiana rezydencji podatkowej Holandia – dla kogo?

Status rezydencji podatkowej w Holandii jest automatycznie przyznawany przez tamtejszy urząd skarbowy podczas meldunku. Osoby, które mieszkają w tym kraju z całą swoją rodziną od lat i z tym miejscem wiążą swoją przyszłość, nie powinny mieć problemu w tych kwestiach. W innych przypadkach, gdy sytuacja jest niejasna dla urzędników, konieczne może być złożenie wniosku o certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii.

Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii

Aby wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Czynniki, które często są brane pod uwagę przy tego typu sprawach, to:

  • adres zameldowania,
  • miejsce pracy,
  • miejsce zamieszkania rodziny podatnika,
  • posiadanie kont w bankach,
  • członkostwo w stowarzyszeniach czy organizacjach.

Jak uzyskać status rezydenta podatkowego w Holandii?

Im więcej dostarczy się dowodów na to, że Holandia jest centrum interesów życiowych i gospodarczych podatnika, tym większa szansa, że otrzyma się certyfikat rezydencji podatkowej w tym kraju. Gdy jest się już odpowiednio przygotowanym, należy złożyć wniosek do holenderskiego urzędu skarbowego. Konieczne jest w nim podanie takich informacji, jak dane osobowe, numer BSN, czy powód, dla którego stara się o certyfikat.

Certyfikat rezydencji Holandia – wniosek

Wniosek ze wszystkimi załącznikami można dostarczyć do urzędu osobiście lub drogą mailową. Czas rozpatrzenia go przez urzędników wynosi 6 tygodni, jednak w praktyce czeka się zazwyczaj dużo krócej. Jeśli wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, otrzymuje się certyfikat rezydencji podatkowej w Holandii.

Rezydent podatkowy Holandia – koszt wniosku

Złożenie wniosku o certyfikat rezydencji podatkowej w holenderskim urzędzie skarbowym wymaga dokonania odpowiedniej opłaty. Niezależnie od tego, czy sprawa będzie rozpatrzona pozytywnie, czy nie, wynosi ona 58 euro. Dane do przelewu otrzymuje się dopiero po złożeniu wniosku. Przychodzą one na maila lub pocztą z holenderskiego urzędu.

Status rezydenta podatkowego w Holandii

Po wysłaniu wniosku otrzymuje się potwierdzenie od urzędu. Zazwyczaj w tej wiadomości określany jest czas oczekiwania na decyzję. Jeśli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, urząd poinformuje podatnika o terminie odbioru dokumentu. Po otrzymaniu oświadczenia należy dostarczyć je do Polskiego Urzędu Skarbowego, aby zostać zwolnionym z obowiązku składania zeznań podatkowych w tym kraju.

Rezydencja podatkowa w Holandii – co daje?

Certyfikat rezydencji podatkowej nie tylko ułatwia coroczne rozliczenie dochodu. Pozwala on także uniknąć podwójnego opodatkowania, a także korzystać z wszelkich ulg podatkowych obowiązujących w Królestwie Niderlandów. Zapewnia on takie same przywileje finansowe, co obywatelstwo holenderskie, które znacznie trudniej zdobyć.

Karta rezydenta w Holandii czy certyfikat?

Certyfikat rezydencji podatkowej to jedyny dokument, jakiego potrzebuje osoba, która chce rozliczać swoje dochody tylko w Holandii. Nie istnieje coś takiego, jak karta rezydencji podatkowej – jest to jedynie określenie stosowane w języku potocznym. Jeśli zatem otrzymało się oświadczenie z urzędu skarbowego, ma się już załatwione wszystkie formalności i można cieszyć się obowiązującymi ulgami podatkowymi.