Zasiłek rodzinny w Holandii

Masz rodzinę i pracujesz legalnie w Holandii, sprawdź co zrobić, by zyskać dodatkowe pieniądze.

Dziecko to ogromne szczęście, ale też i duży wydatek. W wielu rodzinach bywa tak, że gdy rodzi się nowy potomek, przynajmniej na pewien czas jedno z rodziców musi zrezygnować ze swojej kariery, by opiekować się dzieckiem. To powoduje często zmniejszenie się dochodów rodziny i w dłuższej perspektywie czasu może skutkować problemami finansowymi. W takiej sytuacji często z pomocą przychodzi zasiłek rodzinny, zwany też zasiłkiem na dziecko. Można go otrzymać w Polsce, ale przysługuje on także tym, którzy pracują legalnie w Holandii. To szczególnie ważne dla wszystkich tych rodzin, których radość z niemowlaka ogranicza zarobkowa praca w Niderlandach.

Jak wygląda zasiłek rodzinny w Holandii

Kinderbijslag, to tak nazywa się zasiłek rodziny w krainie tulipanów, to rodzaj zapomogi-świadczenia, które przysługuje jednemu z rodziców. Może się więc o nie ubiegać ojciec lub matka nowo narodzonego. Świadczenie to przysługuje nie tylko na szkraba, ale i na nastolatka. Holenderskie władze wypłacają je do 18 roku życia dziecka, pod warunkiem, iż ono kontynuuje naukę. Co ciekawe, wysokość tego zasiłku nie jest stała. Zmienia się wraz z wiekiem pociechy. Nie maleje jednak, a zwiększa się co sześć lat. Pierwsza próg gdy dziecko ma 6 lat, potem 12 aż do 18 roku życia.

W Holandii zasiłek rośnie wraz z wiekiem dziecka

Co trzeba wiedzieć starając się o zasiłek

Zasiłek może otrzymać jedno z rodziców. Należy jednak pamiętać, że duże znaczenie w obliczaniu wysokości zasiłku ma to, czy w Polsce pobierane są analogiczne świadczenia. Jeśli tak i są one wyższe niż holenderskie, to otrzymana w Niderlandach zapomoga może zostać znacznie obniżona. Ponadto, ubiegając się o zasiłek, należy nastawić się na walkę z biurokracją. Holenderscy urzędnicy są mili i pomocni, jednak nie zmienia to faktu, iż zgłaszając się po świadczenie, trzeba mieć przy sobie szereg stosownych dokumentów. Niezbędnymi są między innymi:

  • Dokument potwierdzający posiadanie dziecka- akt urodzenia
  • Akt ślubu – jeśli para żyje w związku cywilno-prawnym
  • Poświadczenie, iż mieszka się razem
  • Dokumenty potwierdzające, że dziecko się uczy (wystawione przez szkoły), jeśli jest w wieku szkolnym
  • Pismo z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające, iż rodzina nie ma wypłacanego świadczenia lub decyzja o wypłacaniu zasiłków Polsce
  • Oświadczenie o dochodach rodziców

Oprócz tego będą potrzebne jeszcze dokumenty potwierdzające zameldowanie i pracę w Holandii osoby ubiegającej się o świadczenie. W tej kwestii, pracownicy administracji często proszą również o podanie okresu pracy, czy adresu pracodawcy. Adres zamieszkania pracownika w Holandii oraz jego rodziny w Polsce.

Bardzo ważnym, właściwie niezbędnym elementem wniosku jest udokumentowanie faktu, iż wnioskodawca faktycznie utrzymuje rodzinę w Polsce. Dowodem mogą być np. wydruki z banku potwierdzające wykonywanie przelewów na polskie konto bankowe współmałżonka. Bez tego wniosek zostanie odrzucony. Należy pamiętać również o systematyczności, dobrze by była tam więcej niż jednorazowa wpłata, a najlepiej by widniało to jako zlecenie stałe. Mając te dokumenty, można udać się do SVB, czyli holenderskiego Banku Świadczeń Socjalnych i złożyć stosowny wniosek.

Polak legalnie pracujący i mieszkający w Holandii może ubiegać się o zasiłek rodzinny

Przyznanie świadczenia

Należy pamiętać, że proces przyznawania świadczenia trwa w Holandii dość długo, nawet kilka miesięcy. Wszystko to wiąże się z obiegiem dokumentów. Chodzi tutaj w głównej mierze o pytania wysyłane do polskiego ośrodka pomocy społecznej, czy pracodawców rodziców dziecka. W tym czasie również świadczeniodawca może prosić petenta o przyniesienie kolejnych informacji lub uzupełnienie danych. W takiej sytuacji warto jak najszybciej stawić się w stosownej placówce, ponieważ zwłoka lub ignorowanie poleceń SVB może skutkować odrzuceniem wniosku.

Gdy już cała procedura przebiegnie pomyślnie, nie oznacza to, że od razu dostaniemy zasiłek. Ten w Holandii wypłacany jest kwartalnie. Może więc się zdarzyć, że na pierwszą transzę będzie trzeba poczekać nawet kilka miesięcy.

Uwagi

Holenderski urząd w ostatnim czasie niezmiernie skrupulatnie podchodzi do wydawania świadczeń i ich kontroli. Należy więc pamiętać, by zgłaszać odpowiednim organom każdą zmianę mogącą wpłynąć na wypłacane świadczenie. Może to być np. zmiana miejsca pracy w Holandii, zmiana miejsca zamieszkania rodziny w Polsce itd. Zaniechanie tych działań i przekroczenie ustawowych terminów, może skutkować sankcjami w postaci zwrotu 200% niesłusznie wydanego świadczenia.

Pomoc ekspertów

Mnogość potrzebnych dokumentów, zmieniające się procedury i często brak znajomości języka w dostatecznym stopniu, by komunikować się z urzędem powodują, że wiele osób pracujących w Holandii rezygnuje ze świadczeń. To błąd. Jeśli bowiem pracuje się legalnie i spełnia określone w ustawie warunki, te pieniądze po prostu się należą. Jeśli jednak ma się wątpliwości, warto skontaktować się z ekspertami w tej dziedzinie, wchodząc na stronę holandia.org przedstawić swoją sytuację. Tam otrzyma się fachową pomoc, wskazówki, dzięki którym będzie można cieszyć się dodatkowym dochodem.