Bez szczepienia nie zjesz i nie popracujesz – nowy problem w Holandii

szczepienia a podział na lepszych i gorszych

Od pewnego czasu w Niderlandach odbywają się szczepienia przeciw COVID-19. Coś, co ma jednak pomagać zwalczyć epidemię i kryzys z nią związany, może doprowadzić do podziału mieszkańców kraju na lepszy i gorszy sort Holendrów i przyjezdnych. Czemu? Wszystko dlatego, iż obecnie panujące przepisy pozwalają na jawną dyskryminację ludności pod względem właśnie szczepień.

rozliczenie podatku z Holandii

Działające w Niderlandach ustawodawstwo umożliwia instytucjom i firmom warunkowanie dostępu do usług i obiektów ze względu na posiadanie świadectwa szczepień. Tę niepokojącą sytuację nagłośniła Rada Zdrowia, pisząc o tym pod koniec tygodnia w oficjalnym piśmie do rządu. Wszystko po to, by gabinet jak najszybciej znowelizował przepisy uniemożliwiające dzielenie ludności Niderlandów na lepszy i gorszy sort.

Dyskryminacja

O co chodzi? Na chwilę obecną, opierając się na dotychczasowych aktach prawnych pracodawcy, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, zakłady gastronomiczne i organizatorzy imprez mogą wymagać od odwiedzających lub pracowników zaświadczenia o uzyskaniu szczepienia. Wszystko zgodnie z prawem, ponieważ podmiot, który oczekuje na okazanie tych dokumentów, chce chronić życie i zdrowie innych. Mówiąc, prościej: fryzjer może nas nie przyjąć, jeśli jesteśmy niezaszczepieni, bo boi się, że zarazimy jego i jego klientów. Tak samo pracodawca oprócz doświadczenia zawodowego może wymagać od nas dowodu potwierdzającego szczepienie, gdy aplikujemy o pracę. Jeden chory może bowiem nie tylko zarazić inny personel, ale nawet doprowadzić do przestojów w całej firmie. Bez więc zaszczepienia nie ma co marzyć o etacie. To zaś pośrednio prowadzi do obowiązku zaszczepienia, chociaż to w teorii jest nieobowiązkowe.

Szczepienie praktycznie obowiązkowe?

Wielu powie zapewne, iż jest to przykład dyskryminacji i zmuszania ludzi do szczepień. Osoby te mają wiele racji. Podmioty mają bowiem kierować się obecnie w swych decyzjach zasadami etyczno-medycznymi. W tym zestawieniu zaś obie składowe są dość płynne. Podmioty powinny być w stanie wykazać, że szczepienie służy uzasadnionemu celowi, że środek ten jest niezbędny do osiągnięcia tego celu, że korzyści przeważają nad wadami i nie ma mniej radykalnego sposobu osiągnięcia celu. Problem jednak w tym, iż sam „uzasadniony cel” nie jest jasny i może być różnie interpretowany. To zaś prosta droga do nadużyć.

Pilna zmiana prawa

Dlatego też Rada Zdrowia domaga się, by rząd jak najszybciej określił ścisłe ramy prawne sytuacji, w których podmioty mogą domagać się świadectwa szczepienia. W przeciwnym razie już niedługo sądy mogą zostać zalane morzem pozwów. Te zaś będą dotyczyć nie tylko pracodawców czy usługodawców, ale także rządu. Ten bowiem, wprowadzając kalendarz szczepień z automatu prowadzi do dyskryminacji pewnych grup społecznych. Przykładowo wspomniany już fryzjer szczyrze tylko zaszczepionych. Jeśli to pozostanie zgodne z prawem, tak np. 20-latek będący na końcu kolejki może oskarżyć władze, iż ta odbiera mu możliwość obcięcia włosów przez najbliższy rok (pomijamy tu kwestię, iż może on udać się do konkurencji, która świadectwa szczepienia nie wymaga).

Problem dla Polaków

Kwestia ta może również w przyszłości dotknąć naszych obywateli pracujących w Holandii. Bardzo łatwo wyobrazić sobie bowiem sytuację, w której agencja będzie zatrudniać tylko zaszczepionych. Pod pozorem bowiem dbania o zdrowie całego personelu skrywać się będą kwestie finansowe. Osoba zaszczepiona nie musi przebywać na kwarantannie. Dlatego też może podjąć pracę od razu i nie trzeba jej opłacać 10-dniowego „wypoczynku” na polskim domku.

Delikatna granica

Rząd musi więc jak najszybciej rozwiązać ten problem, zanim liczba ludzi zaszczepionych będzie na tyle duża, by pojawiła się dyskryminacja. Jak to jednak zrobić, by jednej z strony nie wprowadzić podziału na lepszych i gorszych, a z drugiej przez pewne przywileje zachęcać do szczepień? Na to pytanie muszą znaleźć odpowiedź holenderscy politycy.

rozliczenie podatku z Holandii