System zasiłków opieki nad dzieckiem do zmiany

System zasiłków opieki nad dzieckiem do zmiany

Od dłuższego czasu na łamach naszego portalu  i we wszystkich niderlandzkich mediach, w ten czy inny sposób pojawia się Belastingdienst i afera zasiłkowa. W ostatnich dniach stała się ona nawet źródłem "reklamy" na całej stronie w Trouw. Nie było to jednak zwykłe ogłoszenie, a akcja organizacji pozarządowych skierowana do władz krajowych.

rozliczenie podatku z Holandii

Apel do władz

Trzydzieści organizacji reprezentujących różne aspekty społeczeństwa obywatelskiego wezwały w środę rząd do daleko idących zmian systemu finansowania opieki nad dziećmi, w tym też zasiłków, które wypłaca urząd skarbowy. W całostronicowym projekcie, na który składa się zarówno tekst jak i grafika, organizacje pozarządowe wskazują, iż system ten jest wyjątkowo podatny na błędy, skomplikowany i nieintuicyjny. Dlatego też należy go jak najszybciej zmienić, by dramat tysięcy rodzin poszkodowanych przez fiskusa już nigdy się nie powtórzył.

Długa lista podpisów

Pod apelem do władz, umieszczonym w Trouw, podpisały się między innymi Jeugdzorg Nederland, General Association of School Leaders, FNV, CNV, Branchevereniging Social Childcare, Jantje Beton. Wszystkie one wskazują, iż działanie na tych samych zasadach, które doprowadziły do poszkodowania dziesiątków tysięcy uczciwych obywateli, jest nie do przyjęcia.

Bezpłatna opieka

Co więc proponują organizacje pozarządowe? Zniesienie dodatku wychowawczego, a zamiast niego wprowadzenie bezpłatnej opieki dla wszystkich dzieci. Zdaniem organizacji to, iż gabinet upadł w lutym z racji afery zasiłkowej, to wystarczająca przesłanka pokazująca nowym władzom, że powinny jak najszybciej  rozwiązać ten problem i to nie przez delikatne zmiany i "pudrowanie" starego systemu, by wyglądał jak nowy, a przez zburzenie jego fundamentów i postawienie go od zera przy wsparciu ekspertów spoza parlamentarnych ław.

Tyle w teorii. W praktyce niektórzy ze słodkogorzkim uśmiechem zwracają uwagę na to, o czym pisali w gazecie przedstawiciele sektora NGOV. Rząd upadł, ale czy coś się zmieniło przez 8 miesięcy? Nadal rządzą ci sami ludzie, tyle tylko, iż mówi się o nich jako o "ustępujących". Nawet wiosenne wybory parlamentarne nic nie zmieniły. Wątpliwe więc, by apel ten odniósł jakikolwiek skutek.