Rząd w Hadze pomaga biznesowi przetrwać epidemię

Polska ambasada w Holandii dba o bezpieczeństwo, również to finansowe, naszych rodaków pracujących w królestwie tulipanów. Z tego względu opublikowała tłumaczenie dotyczące nadzwyczajnych środków przyjętych przez rząd Królestwa Niderlandów na rzecz zatrudnienia i gospodarki. Działania te mają pomóc przedsiębiorcom, których firmy ucierpią na skutek epidemii COVID-19.

 

"W obliczu szerzącej się epidemii koronawirusa, w dn. 17 marca br. holenderski rząd zapowiedział przyjęcie pakietu „wyjątkowych środków” na rzecz zatrudnienia i gospodarki. Celem podjętych działań, skierowanych do samozatrudnionych specjalistów, MŚP oraz dużych firm (stanowiących rozwinięcie środków ogłoszonych 12 marca br.) ma być przede wszystkim ochrona ich dochodów i miejsc pracy. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, wyasygnowane środki mają zagwarantować firmom możliwość kontynuacji wypłaty pensji swoim pracownikom, zniwelować powstałą „próżnię pracy” w przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz umożliwić „łagodniejsze” podejście do rozliczeń finansowych, w tym rekompensat i dodatkowych udogodnień kredytowych tak, aby „zatrzymać pieniądze w przedsiębiorstwach”. Wstępne szacunki mówią, że pakiet pomocowy wyniesie 10-20 mld euro w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

 

  1. Ustanowienie tymczasowego systemu rekompensat kosztów wynagrodzenia

Przedsiębiorca, który spodziewa się spadku obrotów handlowych (o co najmniej 20%), może złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszu wynagrodzeń, które będzie wypłacane przez okres trzech miesięcy przez rządową agencję świadczeń pracowniczych UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV wypłaci przedsiębiorcy zaliczkę w wysokości 80% wnioskowanego wsparcia (w zależności od stopnia utraty obrotu, będzie on mógł liczyć maksymalnie na rekompensatę w wysokości 90% kosztów wynagrodzenia). Dzięki temu zapewniona zostanie ciągłość wypłat pensji pracownikom. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tego instrumentu jest gwarancja niezwolnienia pracownika z przyczyn ekonomicznych w okresie wsparcia. Tymczasowe Nadzwyczajne Środki Pomostowe dla Utrzymania Pracy (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – NOW) zastąpią obecny program redukcji czasu pracy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o rządowe wsparcie z tytułu zmniejszonych obrotów handlowych od 1 marca br.

 

  1. Dodatkowe wsparcie dla niezależnych przedsiębiorców

Rząd holenderski wprowadza tymczasowe rozwiązanie mające na celu wsparcie niezależnych przedsiębiorców, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek, aby mogli kontynuować działalność. Program jest wdrażany przez gminy. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe na utrzymanie ww. działalności przez okres trzech miesięcy w ramach procedury przyśpieszonej. Wsparcie to stanowi uzupełnienie dochodu do wysokości minimum socjalnego i nie musi być zwrócone. Ten instrument pomocy tymczasowej nie przewiduje sporządzania testów aktywów przedsiębiorcy prowadzącego działalność na własny rachunek, ani analizy wiarogodności finansowej jego partnerów biznesowych. Wsparcie w ramach tymczasowego programu jest również możliwe w formie pożyczki na kapitał obrotowy o obniżonej stopie procentowej.

 

  1. Złagodzenie odroczenia płatności podatków i zmniejszenie grzywien

Poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli w uproszczony sposób ubiegać się o odroczenie spłaty podatku. Organy podatkowe są zobowiązane do natychmiastowego wstrzymania windykacji. Dotyczy to podatków dochodowych, korporacyjnych i obrotowych (VAT). Kary za opóźnione płatności nie muszą być płacone. Ponadto nie będzie konieczne natychmiastowe wysyłanie dowodów dokonania płatności w tym zakresie. Przedsiębiorca dostanie na to więcej czasu. Zwyczajowo naliczane odsetki od zwłoki w zapłacie należnego podatku (naliczane od dnia upływu terminu wymagalności), zostaną tymczasowo zmniejszone z 4% do prawie 0%. Dotyczy to przede wszystkich długów podatkowych. Stopa odsetek podatkowych również tymczasowo wyniesie prawie 0%. Obniżka dotyczy wszystkich podatków podlegających oprocentowaniu.

 

  1. Rozszerzenie gwarancji finansowania przedsiębiorczości

Firmy mające problemy z uzyskaniem pożyczek i gwarancji bankowych, będą mogły skorzystać z programu Gwarancji Finansowania Biznesu (Garantie Ondernemersfinanciering-regeling – GO). Rząd proponuje zwiększenie pułapu gwarancji w ramach GO z 400 mln euro do 1,5 mld euro. Dzięki programowi GO, MSGiK wesprze zarówno MŚP, jak i duże firmy w postaci 50%-owej gwarancji na uzyskanie kredytów i gwarancji bankowych (minimum 1,5 mln euro i maksymalnie -tymczasowo- 150 mln euro na firmę). Rząd NL zobowiązuje się do „zapewnienia wymaganej przestrzeni gwarancyjnej”.

  1. Rabat odsetkowy dla małych przedsiębiorców od dostawcy mikrokredytów Qredits

Dostawca mikrokredytów Qredits od lat finansuje i szkoli dużą grupę małych i początkujących przedsiębiorców, którym trudno jest uzyskać finansowanie za pośrednictwem banku. Należą do nich przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, detalicznej, higieny osobistej, budownictwa i usług biznesowych. W ramach ogłoszonego programu wsparcia, Qredits uruchamia tymczasowy środek kryzysowy: dla małych przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa oferowany jest sześciomiesięczny okres karencji w spłacie kredytów, a należne w tym okresie odsetki zostaną automatycznie zmniejszone do 2%. Rząd wesprze działania Qredits maksymalnie kwotą 6 mln euro.

 

  1. Tymczasowe gwarancje dla przedsiębiorstw rolniczych i ogrodniczych

W przypadku przedsiębiorstw rolniczych i ogrodniczych tymczasowa gwarancja dla kapitału obrotowego (guarantee for working capital) zostanie udzielona w ramach programu gwarancji dla kredytów rolniczych dla MŚP. Za pomocą tego środka rząd zagwarantuje udzielanie kredytów przedsiębiorcom rolnym. Jednocześnie zapowiada dalsze tymczasowe rozszerzenie ww. gwarancji.

 

  1. Konsultacje w sprawie podatku turystycznego i sektora kultury

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin Holenderskich (VNG) rząd omawia możliwość zakończenia (tymczasowych) już podjętych lokalnych czynności administracyjnych wobec przedsiębiorców i wycofania już nałożonych negatywnych ocen na firmy. Dotyczy to w szczególności podatku turystycznego. Rząd konsultuje się również z sektorem kultury w tym zakresie.

 

  1. System rekompensat dla dotkniętych sektorów

Rząd przyznaje, że podjęte działania mające na celu zwalczenie epidemii COVID-19 będą miały ogromne konsekwencje dla dochodów w wielu sektorach. W szczególności chodzi o obowiązkowe zamykanie punktów sprzedaży żywności i napojów oraz odwołania wszelkiego rodzaju działalności i imprez w branży turystycznej. Rząd jest świadomy, że dochód ten będzie trudny do nadrobienia po zwalczeniu epidemii. Rząd opracowuje zatem system rekompensat przewidujący „odpowiednie środki wsparcia” dla firm z wyżej wymienionych sektorów. Jest to obecnie przedmiotem prac i zostanie w trybie pilnym przedłożone do wiadomości KE w celu oceny przez nią dopuszczalnej pomocy ze strony państwa.

Dokąd mogą udać się przedsiębiorcy w celu uzyskania wsparcia finansowego?

Banki mogą składać wnioski o rozszerzone programy kredytowe (BMKB i GO) do Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, instytucji wdrażającej podległej Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Klimatu. Przedsiębiorca musi ten fakt zgłosić pożyczkodawcy. W kwestiach podatkowych przedsiębiorcy mogą skontaktować się z holenderską administracją podatkową i celną za pośrednictwem Belastingdienst.nl/coronavirus. Programy wsparcia Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia zostaną uruchomione w trybie pilnym. W przypadku innych (poza-podatkowych) pytań dot. koronawirusa firmy powinny kierować się na strony internetowe Rijksoverheid.nl/coronavirus, Izby Handlowej lub Holenderskiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Działa też infolinia specjalnie utworzonego zespołu doradczego (tel.: 0800-2117)".


Inter