Rotterdam stolicą biedy

Rotterdam stolicą biedy. Według Głównego Urzędu Statystycznego, Rotterdam od prawie 12 lat jest miastem o stosunkowo największej liczbie osób korzystających z zapomóg Opieki Społecznej.

Odsetek beneficjentów Opieki Społecznej różni się w każdej z gmin. W Rotterdamie z dodatkowej pomocy korzysta około 68 na 1000 mieszkańców - przypominamy że w mieście mieszka na stałe około 6,7 miliona osób. Z kolei najmniej zmuszonych do korzystania z pomocy państwa mieszka w Ameland. Według dostępnych danych, ze wsparcia Opieki Społecznej korzysta tam mniej niż 2 na 1000 mieszkańców.

 

 

Biorąc pod uwagę wszystkich przebywających na stałe w Królestwie Niderlandów, w 2020 roku z różnego rodzaju zasiłków korzystało 28 na 1000 osób. Liczba beneficjentów Opieki Społecznej w ubiegłym roku wzrosła w porównaniu do 2019. Jednak biorąc pod uwagę dane z najtrudniejszego okresu gospodarczego w Niderlandach (kryzys kredytowy), mamy do czynienia ze spadkiem (w tamtym okresie zasiłki były pobierane przez 30 na 1000 obywateli).

Od lat z pomocy instytucji państwowej korzystało znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Dlatego istotne jest to, że w 2020 roku odsetek kobiet pobierających świadczenia zmalał, podczas gdy odsetek mężczyzn wzrósł.

Ostatni wzrost liczby osób otrzymujących pomoc z Opieki Społecznej w Holandii, ma najprawdopodniej związek z nadal trwającą pandemią wirusa Covid, która doprowadziła między innymi do lockdownu, jak i utraty bądź ograniczenia możliwości zarobku większości obywateli. 

 

Aplikacja do rozliczenia podatku z Holandii