Rok wojny i 82 tysiące uchodźców z Ukrainy

Rok wojny i 82 tysiące uchodźców z Ukrainy

Minął rok od momentu, w którym wojska rosyjskie bez oficjalnego wypowiedzenia wojny, zaatakowały terytorium swojego sąsiada, Ukrainy. Minął rok od rozpoczęcia bohaterskiej obrony tego kraju przez tysiące jego mieszkańców, którzy przelewali swoją krew,  chroniąc każdego skrawka swojej ojczyzny. Minął jednak też rok, od momentu, gdy miliony kobiet i dzieci udały się na tułaczkę, uciekając z bombardowanych przez Rosjan miast i wsi. Bezpiecznie schronienie w Holandii odnalazło 82 000 uchodźców.

Jak wskazują niderlandzkie gminy i Statistics Netherlands od czasu wybuchu konfliktu na Ukrainie, w krainie tulipanów przebywają 82 tysiące uchodźców z ogarniętego wojenną pożogą wschodniego sąsiada Polski. Ludziom tym zaś w odnalezieniu drogi i schronienia w Niderlandach pomogło już ponad 5 tysięcy wolontariuszy.

 

Wielka czwórka

Zdecydowana większość uchodźców zadomowiła się w czterech największych gminach w Holandii, w Amsterdamie, Rotterdamie, Hadze i Utrechcie. Innymi miastami, gdzie osiedliła się ukraińska mniejszość to Almere, Westland, Dordrecht i Haarlemmermeer.

 

Wyjątek

Ukraińcy pojawili się w prawie całej Holandii. Prawie, ponieważ wedle ostatnich danych z końca 2022 roku, w gminie Rozendaal w Gelderland, sąsiadującej z Arnhem do 1 listopada nie osiedlił się ani jeden przybysz z Ukrainy. Z drugiej strony tej skali w gminie Renswoude w Utrechcie osiedliło się ich najwięcej, mowa to o 33 uchodźcach na 1000 mieszkańców. Jest to więcej niż sześciokrotność średniej krajowej, która wynosi 5 Ukraińców na 1000 mieszkańców.

 

Wielki ruch

Co warto zauważyć, ponad połowa z owych 82 tysięcy Ukraińców mieszka pod adresami, które jeszcze w 2021 roku nie były zamieszkane. Holendrzy bowiem nie tylko otworzyli swoje serca i portfele. Zakasali również rękawy. Wiele domów zostało w trybie pilnym remontowanych. W wielu takich pracach pomagała lokalna społeczność, robiąc wszystko, byle udało się stworzyć godne warunki do życia, zanim przyjadą kobiety i dzieci z ogarniętego wojną kraju. W pracach tych pomagali też Ukraińcy mieszkający w Holandii od lat. To oni przyjęli prawie 20% wszystkich uchodźców.

Powroty

W ciągu roku od rosyjskiej inwazji część uchodźców zdecydowała się też wrócić z Holandii do ojczyzny. Ruch odbywa się więc w obie strony. Szacuje się, iż 16% przybyszów ze wschodu wróciło do kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Holendrzy a Ukraińcy

Jak zaś sami Holendrzy przyjęli Ukraińców? Mieszkańcy Niderlandów współczują im, część z nich otwarła dla nich nawet swoje domy. Pracodawcy zaś mówią o nich jak o darze z nieba. Migranci ci szybko się uczą, są pojętni i chcą pracować, co z racji ogromnych braków kadrowych w kraju jest dla wielu firm wybawieniem. Niektórzy nawet zastanawiają się jak zatrzymać ich na stałe w krainie tulipanów.

 

Źródło:  Nu.nl