Pozytywne wyniki testu NL-Alert

NL-Alert test systemu

Na początku tego miesiąca niektórzy nasi czytelnicy pisali do nas zdziwieni, gdy 2 grudnia otrzymali powiadomienie z systemu NL-Alert. Wiadomość ta nie była jednak informacją o zagrożeniu, a swoistym testem systemu przeprowadzonym przez holenderskie władze. Testem, zakończonym ogromnym powodzeniem.

We wtorek 17 grudnia niderlandzkie władze postanowiły podzielić się informacjami, jakie uzyskały po przeprowadzeniu tego testowego alarmu. Według najnowszych informacji wiadomość Nl-Alert dotarła do 12,9 miliona mieszkańców krainy tulipanów w wieku powyżej 12 roku życia. To zaś oznacza, iż informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie odebrało 85% populacji Królestwa. Jest to wynik o ponad 10 procent lepszy niż analogiczne badanie przeprowadzone w ubiegłym roku. Wtedy to wiadomość odebrało „jedynie” 11 milionów mieszkańców (74%).

 

Testy

Testy prowadzone są mniej więcej co pół roku. Następna próbna wiadomość dotrze do odbiorców ósmego czerwca, około południa. Przeprowadzanie takich kontroli jest bardzo ważne z powodu tego, iż władze planują w przyszłości wycofać się z sygnałów napowietrznych (syreny, głośniki), właśnie na rzecz informacji przekazywanej drogą elektroniczną. Niestety od samego początku istnienia NL-Alert boryka się z pewnymi problemami „okresu dziecięcego”. Największym z nich i potencjalnie najgroźniejszym jest ten dotyczący zasięgu. Chodzi o to, że część ludzi w ogóle nie otrzymuje wiadomości, co jest potencjalnie niebezpieczne. Inni użytkownicy otrzymują czasem na skutek błędów kilkanaście takich powiadomień naraz. Na to jednak informatycy obsługujący system znaleźli już pewne rozwiązanie. Część użytkowników nie włączyło w swoich urządzeniach opcji Transmisje awaryjne (Android) lub Powiadomienia awaryjne (iOS). Jej uruchomienie ma pozwolić odbierać najnowsze powiadomienia. Innym problemem, który ciągle wymaga doprecyzowania, są tereny przygraniczne, gdzie telefony logują się np. do belgijskich czy niemieckich nadajników, bo te są zwyczajnie bliżej. Służby jednak chcą zwiększyć zasięg także i na nie, tak by system objął każdy centymetr kwadratowy Holandii. Efekty, jak pokazuje 10% wzrost odebranych wiadomości, są zadowalające.

 

Nl-alert

Nl-alert to najnowsze informacje z Holandii wysyłane do użytkowników w momencie pewnych szczególnych sytuacji. System ten może działać globalnie, jak i lokalnie, podobnie jak np. Burgernet. Jego celem jest informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach, sytuacjach kryzysowych czy zagrożeniach dla zdrowia i życia. Takich jak np. atak terrorystyczny, wyciek gazu czy zagrożenie wybuchem na jakimś obszarze. System ten wykorzystuje nie tylko smartfony mieszkańców Holandii, ale również wiele innych cyfrowych środków przekazu np. tablice reklamowe czy ekrany montowane w transporcie publicznym.

 

Chcesz wiedzieć, jakie są najnowsze informacje z Holandii? Odwiedź naszą stronę główną.