Abolicja? Kto zapłaci frycowe?

Praca w Holandii - podatek w Polsce

Z dniem 1 stycznia 2021 ulga abolicyjna została ograniczona do 1360PLN, co w zasadzie oznacza jej faktyczną likwidację. Podatnicy osiągający przychody na terenie Niderlandów od dnia 1 stycznia 2021 bedą zobowiązani rozliczać się zgodnie ze znowelizowanymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Holandia to jeden z najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków emigracji zarobkowej. Płaca minimalna w tym kraju wynosi ponad 1700€ brutto, dlatego w dość krótkim czasie można odłożyć pokaźną kwotę. Wprowadzenie niekorzystnych przepisów nie wpłynęło na atrakcyjność Kraju Tulipanów. Co więcej, coraz więcej Polaków wybiera Holandię jako miejsce do życia, z dala od polskiej polityki, smogu i szarości.

Oni zapłacą i to sporo...

Grupą najbardziej poszkodowaną przez nowe przepisy będą osoby pracujące na stałe w Polsce, a przyjeżdzające do Holandii na kilka miesięcy, aby po prostu "dorobić" do pensji. Pracujący dorywczo w Holandii i tak zazwyczaj dopłacali do podatku w Polsce, jednak tym razem będą to kwoty sporo wyższe. W pewnych przypadkach sezonowa praca w Holandii może okazać się nieopłacalna.

Bardzo trudną sytuację będą mieć emeryci górniczy oraz ze służb mundurowych.  Pozostali emeryci również mogą przeżyć rozczarowanie przy rozliczeniu PIT w Polsce, to samo dotyczy rencistów dorabiających w Holandii.

VIA-utkering to gwarantowana dopłata do podatku w Polsce

Zasiłek VIA jest comiesięczną rentą wypłacaną przez UWV. Spora część Polaków pobierających VIA uitkering ma zgodę UWV na pobieranie tego świadczenia na terenie Polski.

W sytuacji gdy beneficjent świadczenia przebywa na terenie Polski, wypłacany zasiłek obejmuje wyłącznie kwotę zasiłku netto, a do tego w Holandii odprowadzana jest zaliczka w wysokości 9,45% zaliczki na  podatek dochodowy. W przypadku pobytu na terenie Polski nie jest odprowadzana składka na holenderskie ubezpieczenie społeczne (volksverzekeringen) w wysokości 27,65%. Co jest bardzo istotne, polskie urzędy skarbowe na chwilę obecną nie rozgraniczają pozycji na jaaropgaave (loonheffing) na część podatkową i część składkową. Takie podejście jest bardzo korzystne dla polskich podatników. Gdyby było inaczej, każdy Polak zatrudniony w Holandii dopłacałby co najmniej 7,55%.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT 

Przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego czyli ulga dla młodych, to zwolnienie przychodów ze stosunku pracy otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Limit kwotowy wynosi 85 528 zł. Każda kolejna złotówka będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Nieliczni wiedzą, że limit "ulgi dla młodych" jest już kwotą po odjęciu diet. Oznacza to, że faktyczna kwota "bezpodatkowego" przychodu z Holandii będzie wyższa o nawet 5400€.

 

Wakacyjna praca w Holandii

Jeżeli ukończyłeś szkołę, jesteś studentem i nie ukończyłeś 26 roku życia, od przychodów z Niderlandów nie zapłacisz podatku w Polsce. "Bezpodatkowy" limit to w przeliczeniu na euro kwota 24500€, dopiero powyżej tej kwoty może wystąpić konieczność zapłaty podatku w Polsce. Przy rozliczaniu dochodów holenderskich stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, iż uwzględnia się podatek zapłacony na terenie Holandii. Przy tej metodzie rozliczenia dochodów z zagranicy ważne jest, aby zaliczka na podatek odprowadzona w kraju uzyskania przychodów była jak najwyższa.

Dochody mieszane: 6 miesięcy Polska, 6 miesięcy Holandia

W przypadku dochodów mieszanych, "młodzi" również wygrywają podatkowo, bo o ile nie zostanie przekroczona kwota 85 528PLN, to podatek należny w Polsce wyniesie 0PLN.
W przypadku podatników powyżej 26 roku życia, w większości przypadków nastąpi konieczność zapłaty podatku.

 

Zwolnienie z podatku, a kwalifikacja 90%

Zastosowanie artykułu 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, czyli przedmiotowego zwolnienia z podatku w Polsce nie spowoduje, że na zaświadczeniu z polskiego urzędu skarbowego znajdą się przysłowiowe "zera". Kwota przychodów z Polski znajdzie się na zaświadczeniu i będzie mieć wpływ na zwrot podatku z Holandii.