Ludzie w Holandii się bogacą?

Nowe dane statystyczne napawają optymizmem. Według danych, jakie udostępniło we wtorek 26 marca 2019 roku, Centralne Biuro Statystycznego (CBS), gospodarstwa domowe mogą cieszyć się prawie 3% wzrostem dochodów, ale czy na pewno?


Według danych realny dochód, jaki ma do dyspozycji gospodarstwo domowe w Holandii, zwiększył się o 2,6%. Jest to najwyższy skok od 2001 roku, kiedy wyniósł on aż 6,4%. Dane opublikowane we wtorek są zgodne ze wzrostem produktu krajowego brutto. Jego większa skala jest zaś odbiciem spowolnienia mającego miejsce w 2017, gdzie pomimo rozwoju gospodarki, dochód mieszkańców nie poszedł zbyt mocno do góry.

2%, 4,4% czy może 2,6%

Statystyka uważana jest przez wielu za pewnego rodzaju magię. Wszystko dlatego, że bardzo często manipulując informacją, może pokazać te same rzeczy w inny sposób. Przykładowo, gospodarstwa domowe miały w ubiegłym roku 4,4% większe obroty niż w 2017. To może wnioskować, iż są o ponad 4% bogatsze. Niemniej chodzi tu o kupno i sprzedaż, transakcje, których dokonano o ponad 4% więcej. Nie ma tu więc mowy o zyskach lub stratach. Podobnie sytuacja wygląda z 2,5-procentowym wzrostem świadczeń socjalnych. Jest to średnia, której większy niż w 2017 roku wynik, spowodowany jest świadczeniami emerytalnymi z programów zbiorowych. Pieniądze dostali więc starsi obywatele, co przekłada się na średnią całego społeczeństwa.

Realny dochód gospodarstwa domowego w Holandii zwiększył się o 2,6%,ale czy na pewno?

Realny dochód

Dane pokazują również, iż wzrosła realna zdolność finansowa obywateli. Spowodowane jest to spadkiem stóp procentowych uprawnień emerytalnych. Oznacza to, że składki są niższe i więcej pieniędzy zostaje w budżecie domowym. Jest to prawdą. Nie wolno jednak zapominać o wartości nabywczej pieniądza. Powiększeniu dochodów towarzyszy przeważnie wzrost cen we wszystkich dziedzinach gospodarki. On często powoduje, że jeden dwuprocentowy wzrost zasobności portfela jest praktycznie niezauważany, z powodu drożejącego mleka, masła czy opłat za wywóz śmieci. Ponadto jak wskazują eksperci, wspomniane już uprawnienia emerytalne są prawami do przyszłych świadczeń. Jest to niejako zamrożony kapitał. Gdy wiec fundusze emerytalne zaliczą spadek cen akcji, to realna wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych zmaleje, co w niektórych przypadkach może przełożyć się na wynik niższy od podanego w statystykach. Wszystko dlatego, że jest to tylko i wyłącznie średnia arytmetyczna.