Holendrzy „dzielą się ciepłem” w Houten

Podziel się ciepłem w Houten

W Houten rozpoczęła się wyjątkowo ciekawa akcja. Gmina prosi mieszkańców o przekazywanie otrzymywanych zniżek na energię w wysokości 190 euro innym mieszkańcom. Wszystko po to by każdy członek lokalnej społeczności mógł mieć tej zimy ciepło w swoim domu.

rozliczenie podatku z Holandii

Jak już kilkakrotnie pisaliśmy na łamach naszej strony, że w listopadzie i grudniu, za sprawą decyzji rządu w Hadze, gospodarstwa domowe otrzymają dodatek niwelujący wysokie koszty energii. Wynosi on 190 euro miesięcznie. Kwota ta przyznawana jest na każde gospodarstwo domowe, niezależnie od jego dochodów, typu umowy z dostawcą energii, czy poziomu ocieplenia budynku.

 

Nierówność społeczna

W działaniu rządu gmina widzi pewną nierówność społeczną. Samorządowcy cieszą się, że rząd pomaga, wskazują jednak, iż są ludzie, którzy by móc się ogrzać w te zimne miesiące i związać koniec z końcem potrzebują większego wsparcia niż owe 190 euro.

 

Przekaż ciepło

Dlatego też samorządowcy wyszli z apelem, by gospodarstwa domowe, które mają jeszcze starą umowę stałą na dostawy gazu w niższej cenie lub mają dobrze ocieplony dom i zużywają mało błękitnego paliwa czy też ich dochody są na tyle duże, że nie odczuwają różnicy tych niecałych 200 euro, by „podzielili się ciepłem”. Przez to podzielenie się gmina rozumie przelanie owych 190 euro na specjalny fundusz, z którego samorządowcy będą mogli wspomóc ludzi z małymi dochodami.

Aplikacja do rozliczenia podatku z Holandii

 

Z ręki do ręki

Sustainability Fund Houten zbiera więc pieniądze od mieszkańców, którzy chcą się podzielić ciepłem. Środki te przekazywane są następnie do EnergieRijk Houten. Ta zaś wydaje je w ramach projektu „energia dla każdego” i „podziel się ciepłem” przekazując je potrzebującym rodzinom.

 

Pieniądze to nie wszystko

Program „podziel się ciepłem” to nie tylko finansowe wsparcie potrzebujących rodzin, czy wielka lekcja solidarności sąsiedzkiej. Oprócz pieniędzy do domów potrzebujących przychodzi również ekspert ds. oszczędzania energii, który uczy mieszkańców jak oszczędzić na rachunkach, tak by udało się je obniżyć o kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt euro miesięcznie.

 

 

rozliczenie podatku z Holandii

Źródło:  AD.nl