Holandia wyjdzie z Unii Europejskiej? Badania

Brexit i narastający euro sceptycyzm w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej sprawiły, iż Eurobarometr przyjrzał się tendencjom separatystycznym w krajach wspólnoty. Czy według nich Holandia wyjdzie z Unii Europejskiej?


Stanowczy głos

Według Eurobarometru Holandia jest krajem, który najmniej chce opuszczenia Unii Europejskiej. Wedle ankiet w sytuacji, gdyby w kraju odbyło się referendum podobne do tego, jakie miało miejsce w Wielkiej Brytanii, to 86% Holendrów opowiedziałoby się za pozostaniem we wspólnocie.

Powyżej średniej

Wyniki te są wysoko powyżej średniej całej wspólnoty, która wynosi 68% za pozostaniem w unijnych strukturach. Nie oznacza to jednak, że pozostała cześć społeczeństwa, chce wyjścia swoich krajów. Za opuszczeniem Unii opowiedziało się jedynie 14% ankietowanych, 18% było zaś niezdecydowanych. W Holandii zaś odsetek ten był znów jeszcze mniejszy. Jedynie 8 na 100 Holendrów jest za Holexitem.

Holandia jest krajem z największą ilością euroentuzjastów.

Badania w całej Unii

Badania przeprowadziła na wniosek parlamentu Europejskiego agencja Kantar. Jej ankieterzy sprawdzili opinię blisko 28 tysięcy obywateli, z 28 krajów wspólnoty, w wieku powyżej 15 lat. Badania te miały w dużej mierze pokazać tendencję separatystyczne przed zbliżającymi się majowymi wyborami do Europarlamentu.

Wątek wyborów został zresztą podniesiony w dalszej części ankiety.

Wysoka frekwencja

W odpowiedzi na pytanie, czy weźmie pan/pani udział w zbliżających się wyborach, aż 62% Holendrów odpowiedziało pozytywnie. Zastanawiające jest jednak to, że średnio co 10 ankietowany w Niderlandach wiedział, iż do urn trzeba iść już w maju. Podczas tych wyborów, dla przeciętnego Holendra, najważniejszymi kwestiami podczas skreślania nazwisk na listach, będą te związane ze zmianami klimatycznymi, funkcjonowanie Unii oraz ochroną praw człowieka. Te hasła znacznie odbiegają od tych, które podało większość badanych Europejczyków. W skali całej wspólnoty, najważniejszymi elementami przeprowadzanych kampanii będzie bowiem wzrost gospodarczy, walka z bezrobociem wśród młodzieży oraz emigracja.