Głosuj w wyborach! Zapisz się już dziś!

Głosuj w wyborach! Zapisz się już dziś!

Już 15 października czekają nas wybory do polskiego parlamentu. Będziemy wybierać naszych przedstawicieli do sejmu i senatu. Każdy, kto ukończył 18 lat, powinien wziąć w nich udział. Tak bowiem nie tylko uczestniczymy w czymś, co jest sercem demokracji. W ten sposób to my decydujemy, kto będzie rządził w naszym kraju przez następne lata i jaką wizję Polski będzie kreować. Weźmy więc udział w wyborach i oddajmy głos, miejmy wpływ na to co stanie się z naszą ojczyzną. Głosujmy więc też będąc za granicą.

Aplikacja do rozliczenia podatku z Holandii

Liczy się każdy głos!

Każdy głos ma znaczenie. Dlatego też bardzo ważne jest, by głosowali również ludzie mieszkający poza granicami kraju. W przypadku Polaków na obczyźnie głosowanie nie jest niestety jednak tak proste jak w ojczyźnie. Nie można przyjść w dniu wyborów do komisji wyborczej i powiedzieć „dajcie mi kartę do głosowania”, bo tej po prostu dla nas nie będzie. By móc zagłosować poza granicami kraju, w tym w Holandii trzeba się najpierw zarejestrować. Jak to zrobić?

 

Zapis

Przed głosowanie trzeba się najpierw zapisać, tak by nasze placówki dyplomatyczne wiedziały, że chcemy oddać w nich głos. Jak to zrobić? Odpowiedź na to pytanie podaje Polska Ambasada w Holandii.

Zapisy na wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego możliwe są:

  1. w sposób najprostszy i najwygodniejszy wypełniając formularz online na platformie internetowej  https://eWybory.msz.gov.pl

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:
- numer PESEL;
- ważny polski paszport (albo ważny polski dowód osobisty,  jeśli zamierzają Państwo głosować w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim UE albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego, np. Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria, itd.);

- adres pobytu za granicą;
- adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu kontaktowego.

  1. pisemnie – pismo musi być opatrzone własnoręcznym podpisem -  osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie, lub
  2. mailowo – wysyłając do konsula mail na adres [email protected]z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Zgłaszanie się do spisu wyborców będzie możliwe do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r.”

Wzór wspomnianego wniosku można znaleźć pod tym adresem

Gdzie głosować?

We wniosku tym mogą Państwo zobaczyć, iż należy podać, w której komisji będzie się chciało oddać głos.  Wykaz placówek, w których będzie to możliwe, również został zaprezentowany w tym tygodniu. Konsulat RP w Hadze wydał w tym względzie specjalne obwieszczenie:

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) informuję, że w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze utworzono dziesięć obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Numer

obwodu

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
164 Haga I

Alexanderstraat 25

2514 JM Den Haag

TAK
165 Haga II

Alexanderstraat 25

2514 JM Den Haag

NIE
166 Haga III

Van Lennepweg 51

2597 LG Den Haag

NIE
167 Haga IV

Van Lennepweg 51

2597 LG Den Haag

NIE
168 Amsterdam I

Europaplein 24

1078 GZ Amsterdam

TAK
169 Amsterdam II

Europaplein 24

1078 GZ Amsterdam

TAK
170 Breda I

Tweeschaar 12

4822 AT Breda

TAK
171 Breda II

Tweeschaar 12

4822 AT Breda

TAK
172 Brunssum

Schinvelderstraat 19A

6441 TE Brunssum

TAK
173 Groningen

Goudlaan 555

9743 CP Groningen

TAK

 

We wniosku należy więc wybrać jedną z nich.

rozliczenie podatku z Holandii

Źródło:  Gov.pl
Źródło:  Gov.pl