Głosowanie w Holandii

Wybory to kwintesencja demokracji. To od nich w dużej mierze zależy los naszego kraju i to, kto przez najbliższe lata będzie władał naszym państwem. Warto więc iść zagłosować, nawet jeśli jest się za granicami Polski.

To, iż pracuje się w Holandii, nie sprawia, że nie możemy głosować lub możemy zignorować wybory parlamentarne w Polsce. Większość z nas po paru miesiącach/latach wróci bowiem do kraju. Warto więc mieć wpływ na nową rzeczywistość polityczną i wybierać świadomie osoby i partię, które chcemy widzieć w nowej kadencji sejmu i senatu. Jeśli zaś nie interesujemy się polityką, powinniśmy poświęcić przynajmniej chwilę na zapoznanie się z partiami, kandydatami, by potem skreślić krzyżyk na karcie do sejmu i senatu. Jeśli tego nie zrobimy, nie możemy narzekać na polityków i ich decyzję, ponieważ mieliśmy szansę coś zmienić, ale z niej nie skorzystaliśmy.

 

Jak wziąć udział w wyborach 13 października?

 

Aby móc zagłosować w wyborach parlamentarnych 13 października, musimy zainteresować się sprawą już kilka dni wcześniej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767), stworzyło na terenie Holandii (okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze), pięć obwodów głosowania. Są to:

  • Haga, Ambasada RP Alexanderstraat 25 2514 JM Den Haag (Obwód głosowania nr 133)
  • Amsterdam, Amsterdam International Community School Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam (Obwód głosowania nr 134)
  • Breda, Gemeenschapshuis Erasmus Erasmusweg 24 4834 AA Breda (Obwód głosowania nr 135)
  • Groningen, MFC De Stroming Merwedestraat 54 9725 KE Groningen (Obwód głosowania nr 136)
  • Meterik, MFC De Meulewiek St. Jansstraat 2a 5964 AC Meterik (Obwód głosowania nr 137)

W okręgach tych może zagłosować każdy obywatel naszego kraju, który skończył 18 lat, oraz posiada czynne prawo wyborcze. Aby zagłosować, oprócz chęci potrzeby jest dowód osobisty lub paszport oraz nasze dane znajdujące się w spisie wyborców w danym okręgu. Warto też zabrać potwierdzenie wpisania do spisu wyborców. W pewnych przypadkach niezbędne będzie również zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Spis wyborców

W odróżnieniu od Polski nasze ambasady i konsulaty nie prowadzą za granicą spisu obywateli. Byłoby to szalenie trudne, zwłaszcza gdy tysiące Polaków codziennie wjeżdżają i wyjeżdżają z Holandii przez otwarte granice. Dlatego też do 10 października (włącznie), należy samodzielnie zgłosić się, by zostać dodanym do spisu wyborców w jednym z wymienionych wyżej okręgów.

Można tego dokonać na kilka sposobów. Pierwszym, tym najbardziej tradycyjnym jest wizyta w konsulacie w Hadze. Tam można złożyć wniosek niejako ustnie poprzez podanie swoich danych osobowych odpowiedniemu pracownikowi.

Dużo wygodniejsze są jednak możliwości załatwienia sprawy na odległość. Do konsulatu można wysłać wniosek pisemnie na adres Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag. Mailowo [email protected] Telefoniczne dzwoniąc pod numer: +31 70 79 90 121, +31 70 79 90 122 lub +31 70 79 90 130. Wniosek można przesłać również faksem, na numer: +31 70 79 90 147.

Ostatnią i zdecydowanie najwygodniejszą, zdaniem naszej redakcji opcją jest dokonanie wpisu przez internet za pośrednictwem strony: https://ewybory.msz.gov.pl. Wystarczy tam postępować zgodnie z instrukcjami i wpisywać swoje dane w odpowiednie pola. Gdy zarejestrujemy się w ten sposób, musimy pamiętać, że idąc do wyborów mamy zabrać ze sobą potwierdzenie złożenia wniosku o dodaniu do spisu wyborców za granicą.

 

Jeśli zaś nie jesteśmy zameldowani na stałe w Holandii, a odwiedzamy ten kraj. Jesteśmy  na przykład tam na weekend lub inny krótki okres czasu, również możemy zagłosować w Niderlandach. Wtedy jednak będziemy potrzebować zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez gminę, w której jesteśmy zameldowani