Dobrobyt w Holandii, czyli nie tak wspaniale jak się wydaje

Dobrobyt w Holandii, czyli nie tak wspaniale jak się wydaje

Mieszkańcy Królestwa Niderlandów mogą poszczycić się wysokim poziomem dobrobytu. Niestety dotyczy to tylko społeczeństwa jako całości. Jeśli spojrzymy głębiej, zobaczymy, iż jest on wyjątkowo nierówno rozmieszczony. Młodzi dorośli, a także osoby, które nie urodziły się w Holandii, żyją na niższym poziomie niż inne grupy społeczne. W niektórych obszarach dysproporcje są tak duże, iż kraina tulipanów wypada wyjątkowo słabo w porównaniu z innymi krajami EU.

rozliczenie podatku z Holandii

Holenderscy statystycy zaprezentowali dane z „Monitora Szerokiego Dobrobytu i Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Jest to badanie, które koncentrowało się głównie na wynikach ekonomicznych i społecznych z 2022 roku, ale obejmowało także dane z kilku wcześniejszych lat. Z informacji tych wynika, iż 83,4% holenderskiego społeczeństwa ocenia swoje życie na poziomie 7 lub wyżej w 10-stopniowej skali.

 

Pieniądze?

7 na 10? Wygląda to dość dobrze. Na szkolną skalę ocen jest to taka czwórka. Co jednak wchodzi w skład tej oceny? Analitycy wskazują, iż nie są to tylko kwestie finansowe. Ocena ta obejmuje również zdrowie, pewność siebie i środowisko życia Holendrów. Do grupy czynników zaliczają się także takie zmienne jak zdrowie, praca, czas wolny, mieszkalnictwo, społeczeństwo, bezpieczeństwo i środowisko. Oceny cząstkowe ze wszystkich tych elementów składają się finalnie na ocenę życia w skali od 1 do 10.

 

Słabo

Owa siódemka to ocena średnia całego społeczeństwa. Ludzie w wieku od 25 do 35 lat nie są już tak szczęśliwi. Wielu z nich wyraża swoje niezadowolenie z pracy, małej ilości wolnego czasu, domu i ogólnego standardu życia. W grupie tej respondenci skarzą się również na to, iż często padają ofiarami przestępstw i tym, że praktycznie nie mają żadnego kapitału do dyspozycji.
Potwierdza to Urząd Statystyczny. Z jego danych wynika, iż zamożność ludzi do 45 roku życia spadła w porównaniu z 2019 rokiem.  Widać to zwłaszcza w grupie 18-35. Brak wystarczającej ilości środków do życia rzutował u nich na negatywne oceny w praktycznie wszystkich kategoriach.

Gorzej niż reszta

Jeśli przeniesiemy te dane na teren całej Unii, Holandia jest na szarym końcu. Pod względem mieszkalnictwa i bezpieczeństwa Niderlandy wypadają bardzo słabo (poniżej średniej). Mieszkańcy tak narzekają zaś na koszty najmu lub kredytu hipotecznego, iż zajęli oni trzecie miejsce od końca w całej Wspólnocie.

 

Przestępczość

Podobnie jest w kwestii przestępczości. Dużo osób nie czuje się bezpiecznie w Holandii. Wiele też padło ofiarami przestępstw. To czyni, iż kraina tulipanów znajduje się w tyle zestawienia krajów UE.
Kraj jednak bardzo dobrze wypada jeśli chodzi o bezrobocie, dochody na osobę, czy zaufania do innych ludzi.

 

 

Źródło:  Nu.nl