Dawstwo narządów w Holandii

Jak wygląda dawstwo narządów po nowelizacji ustawy w Holandii? Od 1 lipca 2020 roku wszyscy pełnoletni mieszkańcy Holandii są zobowiązani do dokonania wyboru w kwestii tego, co stanie się z ich narządami po śmierci. 

Ustawa z 1 lipca 2020 roku 

Przed nowelizacją ustawy o dawstwie, widniało się w Rejestrze Dawców tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś samodzielnie podjął taką decyzję. Każdy od ukończenia 12 roku życia mógł (nadal może) podać swoją wolę w Rejestrze. 

Teraz zgodnie z aktualizacją ustawy każdy kto ukończył 18 rok życia, zostanie wpisany do Rejestru Dawców. Jeśli ktoś nie poda w Rejestrze swojej decyzji odnośnie dawstwa, automatycznie zostanie uznany za osobę, która wyraziła zgodę na pobranie od niej organów po śmierci. Podać lub zmienić swoją decyzję można za pośrednictwem strony: www.donorregister.nl

 

Kto może zostać dawcą narządów? 

Po zgonie potencjalnego dawcy to lekarz jest osobą, która stwierdza czy narządy nadają się do transplantacji. Dlatego też każdy bez względu na to, czy choruje, ma lub przebył choroby śmiertelne albo bierze leki, może pojąć decyzje o zostaniu dawcą. Nawet pozytywna deklaracja osób prowadzących niezdrowy tryb życia ma sens. Każdy potencjalny dawca zwiększa szanse na przeżycie drugiego człowieka. Wielokrotnie okazało się, że wątroba osoby nadmiernie spożywającej alkohol, może uratować kogoś z chorą wątrobą. 

 

Czy wiek ma znaczenie? 

Dawstwo narządów i tkanek jest możliwe od momentu narodzin do późnej starości. Dlatego też każdy z narządów jest sprawdzany przez lekarza w celu ustalenia, czy nadaje się do transplantacji. 

Jednak dawstwo skóry jest dozwolone dopiero od momentu, w którym dawca ukończył 20 rok życia a serce osoby mającej więcej niż 80 lat w większości przypadków, nie nadaje się już do przeszczepu.