Progi podatkowe w Holandii 2021/2022 – jakie są?

Polacy szukający pracy za granicą często decydują się na zatrudnienie w Holandii. Przed podjęciem tego kroku należy jednak pamiętać, że Niderlandy to jedno z państw o najwyższych stawkach podatkowych w Europie. Sprawdź, ile podatku możesz zapłacić w tym kraju.

Podatki w Holandii – progi

System podatkowy w Holandii nieco się różni od tego, który obowiązuje w Polsce. Przede wszystkim opłaty są znacznie wyższe, pozostają one jednak adekwatne do zarobków. Wysoka kwota, jaką oddaje się państwu, wraca do obywateli na różne sposoby – w ogólnodostępnej opiece medycznej wysokiej jakości, w nowoczesnych placówkach edukacyjnych czy pod postacią infrastruktury publicznej, takiej jak np. drogi. Warto dodać także, że osoby w gorszej sytuacji finansowej mogą liczyć na ulgi podatkowe.

Progi podatkowe Holandia – trzy grupy

Podatnicy w Holandii podzieleni są na trzy grupy. Określają one wysokość podatku dochodowego, jaki mają oni obowiązek opłacić. Grupy te to:

  • osoby zatrudnione na umowie o pracę i samozatrudnieni,
  • osoby utrzymujące się z udziałów w spółkach,
  • osoby zarabiające na własnych oszczędnościach, np. poprzez ich inwestowanie.

Zdecydowana większość osób żyjących i pracujących w Niderlandach zalicza się do pierwszej grupy.

Dwa progi podatkowe w Holandii

Do 2020 roku w Holandii obowiązywały trzy progi podatkowe, przy czym osoby zarabiające najwięcej musiały oddawać ponad 50% swojej nadwyżki w formie podatku. Obecnie system został uproszczony do dwóch progów:

  • podatek dochodowy 37,35% dla dochodów poniżej 68 507 euro,
  • podatek dochodowy 49,5% dla dochodów powyżej 68 507 euro.

Taki sposób rozliczenia sprawia, że osoby z gospodarstw niżej dochodowych nie są zbytnio obciążone finansowo przez obowiązkowe opłaty.

Holandia progi podatkowe – jak to działa?

Wysokość podatku sięgająca prawie 50% może wydawać się przerażająca. Jednak system progowy działa nieco inaczej. Opłata wysokości 49,5% dotyczy tylko kwoty, którą się zarobiło ponad określony próg dochodowy. Przykładowo, osoba, która w roku zarobiła 100 000 euro, przekroczyła próg podatkowy. Oznacza to, że zapłaci dwie formy podatku: 37,35% z kwoty 68 507 euro oraz 49,5% z nadwyżki, czyli z 31 493 euro. Daje to w sumie podatek o wysokości ok. 41 000 euro, co oznacza, że jej wynagrodzenie netto pozostaje na poziomie ok. 59 000 euro.

Próg podatkowy Holandia – ulgi

Z perspektywy osoby pracującej w Polsce system podatkowy w Holandii może wydawać się niesprawiedliwy. Jednak warto zaznaczyć, że w Niderlandach są znacznie większe możliwości odliczania wydatków od dochodu, a także korzystania z wielu ulg podatkowych. Sprawia to, że obowiązek podatkowy dla holenderskich pracowników nie jest tak obciążający, jak mogłoby się wydawać.

Progi podatkowe Holandia 2021 – ulga dla specjalnych pracowników

Jedną z ulg, które oferuje holenderski urząd skarbowy, jest 30% tax ruling. Dotyczy ona wysoko wykwalifikowanych pracowników z poszczególnych branż i ma na celu przyciągnąć takich ekspertów z zagranicy do pracy w Niderlandach. Polega to na tym, że przez pierwsze 5 lat pracy w Holandii, specjalista odprowadza podatek od 70% swojego dochodu, a pozostałe 30% pozostaje kwotą wolną od podatku. Po upływie 5 lat jest rozliczany tak, jak pozostali podatnicy.

Progi podatkowe w Holandii – ilość godzin

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wysokość opodatkowania dochodu w Holandii, jest ilość przepracowanych godzin. Chodzi tu przede wszystkim o nadgodziny, które nie zostały odebrane jako urlop. Są one opodatkowane takim samym systemem progowym, jak reszta dochodu. Wpływają jednak na to, że stawka podatku może być wyższa niż np. w ubiegłym roku. To znaczy, że jeżeli w zeszłym roku zapłaciło się np. 20 000 euro podatku dochodowego, pracując tylko w określonym wymiarze godzin, a w bieżącym roku zrobiło się wiele nadgodzin, to tegoroczna opłata będzie adekwatnie wyższa.

Próg podatkowy Holandia – jak rozliczyć podatek?

W przypadku osób zatrudnionych podatek dochodowy jest odprowadzany co miesiąc przez pracodawcę. Należy jednak, podobnie jak w Polsce, raz w roku złożyć deklarację podatkową. Jest ona podstawą do przyznania poszczególnych ulg i otrzymania zwrotu podatku. Co ciekawe, w Holandii można rozliczać podatek nawet do 5 lat wstecz.

Próg podatkowy w Holandii – bez podwójnego podatku dochodowego

Polacy będący rezydentami podatkowymi w Holandii nadal mają obowiązek składania PIT-u w polskim urzędzie skarbowym. Nie oznacza to jednak, że zapłacą podwójny podatek. Zarobki z Holandii są bowiem objęte umową abolicyjną, co oznacza, że kwotę podatku opłaconego w Niderlandach odlicza się od tego, który należy zapłacić w Polsce.

Podatki w Holandii – progi

Podatek dochodowy w Holandii jest bardzo wysoki. Z tego względu dobrze znać swoje prawa i przywileje dotyczące tej opłaty. Warto szukać informacji o obowiązujących ulgach i zasadach ich przyznawania na oficjalnej stronie holenderskiego urzędu skarbowego. Dzięki nim można cieszyć się zastrzykiem gotówki związanym ze zwrotem podatku lub uniknąć wysokich opłat.