Dodatek urlopowy w Holandii – sprawdź, ile możesz dostać!

Dodatek urlopowy w Holandii – sprawdź, ile możesz dostać!

Holenderski rząd szczególnie dba o dobre samopoczucie osób zatrudnionych i odpowiednie warunki pracy, w tym warunki do odpoczynku. Z tego względu każdy, kto pracuje w tym kraju, ma prawo zarówno do płatnego urlopu, jak i dodatku urlopowego. Sprawdź, ile wynosi i jak go uzyskać.

Dodatek urlopowy Holandia – komu przysługuje?

Osoby, które pracują w Holandii, mogą sobie co roku pozwolić na kilkutygodniowe wakacje. Umożliwia to zarówno wysokość płac w tym kraju, jak i kodeks pracy gwarantujący płatne dni wolne. Podróżom sprzyjają także takie rozwiązania finansowe, jak dodatek urlopowy, który pozwala na kosztowne wakacje.

Urlop w Holandii – ile dni?

Osoby, które pracują w Holandii na pełny etat, mogą korzystać z płatnego urlopu w wymiarze minimum 20 dni. Co ciekawe, przywilej ten obejmuje nie tylko pracowników zatrudnionych na regularnym kontrakcie, ale również tych, którzy pracują tymczasowo. W przypadku tych drugich jednak dni płatnego urlopu naliczane są proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy. Za jeden miesiąc pracy w pełnym wymiarze godzin pracownik otrzymuje 16 godzin urlopu.

Dodatek do urlopu w Holandii

Dodatek urlopowy w Holandii to forma zasiłku, który otrzymują wszystkie osoby pracujące w Holandii – włącznie z tymi, które pracują tymczasowo. Dodatek ten wynosi 8% rocznego wynagrodzenia brutto i wypłacany jest jednorazowo, w maju lub czerwcu. Istnieje także opcja podzielenia kwoty i otrzymywania zasiłku przez cały rok, w formie comiesięcznych rat. Aby obliczyć wysokość dodatku urlopowego, należy wyliczyć 8 procent ze swojego rocznego wynagrodzenia brutto. Przykładowo, osoba zarabiająca przez cały rok 2000 euro miesięcznie, może w czerwcu liczyć na zastrzyk gotówki w wysokości 1920 euro.

Jak oblicza się dodatek urlopowy?

Kwota, od której oblicza się dodatek urlopowy, to suma zarobków za poprzedni rok. Najczęściej brany jest pod uwagę okres od maja do maja, dzięki czemu można wypłacić pieniądze na początku czerwca. Warto zaznaczyć, że do kwoty tej nie wliczają się prowizje, premie i nagrody, a jedynie podstawowa pensja. Nie dotyczy to jednak nadgodzin – ich wartość również jest podstawą do naliczania dodatku.

Inaczej jest w przypadku osób zarabiających spore kwoty. Jeśli wynagrodzenie przekracza trzykrotność płacy minimalnej, to pracodawca może uzgodnić zmniejszenie kwoty dodatku urlopowego.

Dodatek urlopowy w Holandii – pracownicy tymczasowi

Osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej muszą jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim, jeśli korzystają z urlopu trwającego co najmniej 5 dni roboczych przed okresem wakacyjnym, mogą ubiegać się o otrzymanie dodatku wcześniej niż w czerwcu. Warto znać swoje przywileje w tej kwestii i wykorzystać należyty dodatek. Jeśli agencja odmawia wypłacenia go, to łamie prawo. W takich sytuacjach można kontaktować się z holenderskimi władzami lub ze stowarzyszeniem SNCU. Najlepiej zrobić to za pomocą formularza, który wypełnia się w języku polskim.

Niektóre zbiorowe układy pracy dla pracowników tymczasowych zawierają zapis, który znosi prawo pracownika do dodatku urlopowego. W takich sytuacjach jednak pensja pracownika musi wynosić co najmniej 108% wynagrodzenia minimalnego. Jeśli wypłacane jest 100% płacy minimalnej, to osoba zatrudniona ma niepodważalne prawo do dodatku urlopowego.

Dodatek do urlopu – Holandia 2020

Co ciekawe, nawet w czasie pandemii i problemów z płynnością finansową wielu przedsiębiorstw, wypłacane były dodatki urlopowe. Nawet, jeśli firma nie posiadała odpowiednich funduszy na wypłatę dodatkowych pieniędzy na wakacje, otrzymywała ona wsparcie finansowe od rządu. Mimo to, część pracodawców nadal chciała zaniechać wypłacania dodatku. Takie sytuacje były jednak szybko wyjaśniane, dzięki czemu nawet w czasach kryzysu Holendrzy mogli cieszyć się dobrobytem i stabilnością finansową.