270 kontroli i 251 wykrytych zagrożeń dla pracowników

niebezpieczne rusztowania

Pracujesz w holenderskiej branży remontowej lub budowlanej, uważaj na to czym pracujesz. Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW), skontrolowało w ostatnim czasie sprzęty, z jakich korzystają budowlańcy. To, co odkryli, nie napawa optymizmem. Okazuje się, iż wielu pracowników codziennie ryzykuje własnym zdrowiem i życiem. Wszystko przez zniszczone, rozchwiane rusztowania. 

Niebezpieczne rusztowania

Co powoduje tak duże zagrożenie w branży? Coś, co dla większości ekip remontowo-budowlanych jest codziennością. Rzeczą, do której nie przywiązuje się zbytniej uwagi. Chodzi bowiem o rusztowania jezdne, które można spotkać przy praktycznie każdym malowaniu, tynkowaniu lub ocieplaniu budynku. SZW skontrolował na przestrzeni ostatnich miesięcy 270 tego typu rusztowań w firmach na terenie całej Holandii. W 251 przypadkach ich używanie okazywało się niebezpieczne dla życia i zdrowia pracowników.

 

Czym jest rusztowanie mobile? To rusztowanie, które składa się z jednej lub kilku kondygnacji roboczych. Wygląda praktycznie identycznie jak klasyczne rusztowanie. Jedyną różnicą jest to, iż to jest wyposażone w kółka, dzięki czemu łatwo można je przemieścić o kilka metrów w jedną lub drugą stronę. Ta możliwość jest zaś niezastąpiona podczas np. wspomnianego już malowania elewacji budynku. W teorii jest to więc wyjątkowo proste i użyteczne narzędzie pracy. W praktyce jednak nie jest już tak dobrze.

Inspektorzy wykazali, iż wiele z wykorzystywanych rusztowań lata swojej świetności ma już dawno za sobą. Niektóre mają duże luzy i całe się chwieją. Inne nie posiadają sprawnych hamulców. W części zaś brak zabezpieczeń przed upadkiem, a nawet wystarczająco szerokich podestów roboczych. W wielu przypadkach kontrolerzy raportowali o licznych, nakładających się problemach z tym sprzętem. Efekt? 40 firm zostało ukaranych za naruszenie przepisów BHP. 27 otrzymało grzywny za nieprzeprowadzenie inwentaryzacji i oceny ryzyka. W przypadku zaś 224 rusztowań w trybie natychmiastowym ściągnięto z nich pracowników i zabroniono ich wykorzystywania do momentu dokonania stosownych napraw. Najgorzej pod tym względem prezentowała się branża malarsko-lakiernicza. Skontrolowano w niej 107 firm i w każdej odkryto problemy z rusztowaniami. W 77 istniało ryzyko upadku, w 40 zaś rusztowanie nie było stabilne.

 

Dlaczego?

Dlaczego inspektorzy SZW i BHP zaczęli badać rusztowania? Odpowiedź jest wyjątkowo prosta. Upadek z wysokości, a konkretniej właśnie upadek z rusztowania, to jeden z najczęstszych wypadków w branży budowlanej. Co roku dziesiątki ludzi traci przez to zdrowie i życie. Służby postanowiły więc temu przeciwdziałać.

rusztowanie