Zmiany w prawie pracy w Holandii

Zmiany w prawie pracy w Holandii

Z dniem dzisiejszym w Królestwie Niderlandów wchodzą w życie nowe przepisy w prawie pracy mające na celu poprawę losu pracowników. Za nowymi przywilejami idą jednak pewne obowiązki, które ustawa nakłada na zatrudnionych. Sprawdźmy więc, co się zmieni.

Ustawa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy ma na celu zapewnienie pracownikom większej regularności i przejrzystości w pracy. Daje również zatrudnionym pewne dodatkowe prawa i przywileje w innych obszarach. Nowe przepisy są jednak skierowane w głównej mierze do osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub takowych działających w systemie zmianowym czy pracowników dyżurnych.

 

Czas pracy

Nowe przepisy wprowadzają na przykład dużo większą przejrzystość dla tych wszystkich, którzy pracują ze zmienną ilością dni i godzin przepracowanych w miesiącu. Od dziś pracodawca i pracownik muszą z góry ustalić, kiedy podwładny ma przyjść do pracy. Ustalenie takiego grafiku z góry odgrywa niebagatelną rolę dla tak zwanych pracowników dyżurnych, będących pod telefonem. Jeśli bowiem pracodawca zadzwoni do podwładnego w dni lub w godziny, które w owym grafiku się nie znajdowały, podwładny ma prawo odmówić przybycia do pracy, a pracodawca nie może z tego tytułu wyciągnąć żadnych konsekwencji.

Oznacza to, iż kończą się „permanentne dyżury”, kiedy to podwładny był cały czas pod telefonem. Przepis ten jednak działa w obie strony. Pracownik nie może przyjść do pracy, np. godzinę później niż znajduje się to w grafiku i pracować godzinę dłużej. W świetle nowych paragrafów może to być postrzegane bowiem nawet jako odmowa pracy.

 

Szkolenia

Nowe przepisy ułatwiają też kadrom zdobywanie dodatkowych umiejętności poprzez szkolenia. Mówiąc krótko, do teraz pracodawca musi opłacić szkolenie pracownika. Nie chodzi to jednak o każde szkolenie, a o takie, do którego zatrudniony ma prawo, które zostało uzgodnione w zbiorowym układzie pracy, lub szkolenie, które jest niezbędne z racji wykonywanej pracy.
Nie może więc dochodzić do sytuacji, w których, np. pracodawca kieruje pracownika do nowych zadań, na nowe maszyny, ale podwładny musi za szkolenie z ich obsługi zapłacić z własnej kieszeni.

Oprócz tego pracodawca musi zwrócić koszty dodatkowe szkolenia, takie jak te związane z transportem czy materiałami dydaktycznymi.

 

Praca dodatkowa

Z dniem dzisiejszym będzie można również łatwiej wykonywać pracę dodatkową. Główny pracodawca nie może zabronić tego pracownikowi, chyba że ma jakiś bardzo ważny powód.
Jaki to może być „ów zbyt ważny powód”? To iż zatrudniony, pracując zbyt wiele godzin, jest bardzo zmęczony, przez co powoduje to zagrożenie lub ma znaczący spadek wydajności w pracy głównej. Innym powodem może być, np. chęć zatrudnienia się na drugi etat u konkurencji.
Przepis ten działa również w drugą stronę. Ową drugą pracę trzeba zgłosić pracodawcy. Dotyczy to nawet działania nieodpłatnego, np. w wolontariacie.

 

Źródło:  Nu.nl