Za tydzień ruszą wypłaty kinderbijslag

Za tydzień ruszą wypłaty kinderbijslag

Wraz z drugim kwietnia 2024 roku w Holandii zostanie wprowadzony wyższy zasiłek na dziecko - kinderbijslag. Ile on wyniesie? Jakie będą terminy wypłat w tym roku i co najważniejsze, kiedy takie świadczenie przysługuje rodzicom? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Wypłata zasiłku

Kiedy nastąpi wypłata zasiłku? Przepisy w tym względzie są bardzo klarowne. Będzie to mieć miejsce pierwszego dnia roboczego po zakończeniu kwartału. W praktyce to oznacza, iż kwota zasiłku za pierwsze trzy miesiące tego roku trafi na konto rodzica 2 kwietnia. 1 kwietnia to bowiem nie tylko prima-aprilis, ale też Poniedziałek Wielkanocy – święto.
Druga transza wypłaty zasiłku będzie mieć miejsce 1 lipca, następna zaś 1 października i 2 stycznia 2025 roku.

 

Ile wynosi zasiłek

Kwota zasiłku na dziecko została zwiększona i nie jest ona stała. Zależy ona od tego, ile podopieczny ma lat. Pieniądze te trafiają na konto rodziców jeśli mieszkają wspólnie, jeśli zaś np. są rozwiedzeni, pieniądze przelewane są temu, z kim dziecko mieszka. Kwoty zaś prezentują się następująco:

  • Dziecko od 0 do 5 lat: 279,49 euro na kwartał
  • Dziecko od 6 do 11 lat: 339,38 euro na kwartał
  • Dziecko od 12 do 17 lat: 399,27 euro na kwartał

 

Kto może otrzymać zasiłek

Komu przysługuje zasiłek na dziecko? Osobom, które mają dziecko lub dzieci poniżej 18 roku życia i mieszkają lub pracują w Holandii. Jak go zdobyć? Gdy wnioskodawcy rodzi się pierwsze dziecko, ten powinien zarejestrować je w gminie. Następnie dostanie list z informacją jak ubiegać się o zasiłek na dziecko z Banku Ubezpieczeń Społecznych (SVB). W przypadku kolejnych dzieci, nie trzeba składać już nowych wniosków, gmina wyśle dokumenty sama do SVB, który to skoryguje. Później wypłaty świadczeń zaczynają się od pierwszego pełnego kwartału po urodzinach dziecka.

Kinderbijslag, a kindgebonden budget

W Holandii istnieje nie tylko zasiłek na dziecko (kinderbijslag), ale i budżet na dziecko (kindgebonden budget). Ten drugi zależy jest od dochodów rodziny i przeznaczony dla osób o niskim standardzie życiowym. Ów niski standard to zaś łączny, roczny dochód poniżej 49 tysięcy euro. Jego wartość może zaś sięgnąć 1644 euro na jedno dziecko, ponad 3-tysięcy na dwójkę i ponad 4,7 na trzy i więcej.  W większości przypadków, jeśli np. dana rodzina korzysta z zasiłku zdrowotnego, czy dodatku mieszkaniowego jest on przyznawany automatycznie.

 

Polacy, a wypłaty z kinderbijslag i kindgebonden budget

Powyżej rozpatrywaliśmy sprawę z punktu widzenia mieszkańca Holandii. Czy jednak te środki mogą otrzymać też pracownicy migrujący? Tak, ludzie tacy przecież też mieszkają i pracują w krainie tulipanów. Jak jednak można się domyśleć, gdy taka osoba nie jest zarejestrowana w gminie i nie ma zgłoszonych dzieci w urzędzie miasta, nie dzieje się to automatycznie.
Na szczęście pieniądze te w roku rozliczeniowym nie przepadną, nawet jeśli wrócimy już po pracy do ojczyzny. Wystarczy bowiem pamiętać o tym podczas rocznego rozliczania podatku z Holandii. Pracownicy takich biur jak Holandia.org pomogą odzyskać należne się migrantom środki na dzieci, uzyskają nawet kwoty sięgające kilkunasty tysięcy złotych. Pieniądze te bowiem pracownikom migrującym się po prostu należą jeśli posiadają niepełnoletnie dzieci i legalnie pracowali w Królestwie Niderlandów.

 

Źródło:  AD.nl