Z prawem na lewo czyli łamanie prawa RODO przez gminy

Jak wskazuje agencja Argos, co najmniej 83 z 110 przebadanych holenderskich gmin nie przestrzega obowiązujących od dwóch lat przepisów dotyczących prywatności - RODO. Ponadto badania wykazują także, iż lokalne organy nadzoru pełnią w 26 gminach zupełnie inne funkcje niż wynikałoby to z ich statutu.

Badania dotyczące RODO

Argos przeprowadziło badanie jesienią ubiegłego roku. Jego wyniki wskazały, iż 66 gmin nie spełnia jednego lub dwóch podstawowych wymogów ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). 17 gmin zaś nie spełniało wytycznych więcej niż w dwóch punktach lub też ich wewnętrzne organy nadzoru dotyczące ochrony danych osobowych działały wybiórczo.

 

Obowiązki

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych gminy zobowiązane są do wyznaczenia inspektora ochrony danych (DPO). Faktycznie, w każdej gminie taki organ został wprowadzony. Sęk w tym, iż w wielu z nich nie może on odpowiednio wykonywać swoich uprawnień. Jak wskazują eksperci z Argos, w wielu samorządach nie bierze on udziału w procesie decyzyjnym, będąc niejako pomijanym. W innych jest to tylko i wyłącznie funkcja na papierze, ponieważ inspektor ten nigdy nie zabierał głosu. Czasem zaś sprzeciw czy zalecenia osoby piastującej to stanowisko po prostu ignorowano.

Stare przyzwyczajenia

Jak ujawniają badania taka sytuacja, to w wielu gminach efekt „betonu”. Spora część urzędników uważa bowiem, iż RODO to swoista fanaberia. Wszystko w myśl zasady „pracowałam tak 20 lat i było dobrze więc po co to zmieniać”. To zaś prowadzi do niechęci w stosunku do nowych przepisów i ich egzekutorów w postaci lokalnych inspektorów, których często prosi się, by przymknęli oko i nie przeszkadzali w działaniu. Jeśli zaś tego nie zrobią, zwala się na nich to, iż oni spowalniają działania urzędu.

 

Spośród 110 przebadanych gmin, zaledwie 27 spełniało wszystkie wytyczne RODO. Interesujący jest jednak jeszcze jeden wskaźnik badania. Twórcy zaprosili do współpracy wszystkie 355 gmin w kraju. Jak widać, większość odmówiła współpracy w tym zakresie.