Wygraj bilet na spotkanie z Profesorem Jerzym Bralczykiem – regulamin konkursu

Uwaga Konkurs Wygraj bilet na spotkanie z Profesorem Jerzym Bralczykiem

Regulamin konkursu na platformie Facebook

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs nosi nazwę „Wygraj bilet na spotkanie z Profesorem Jerzym Bralczykiem”
 2. Organizatorem konkursu jest portal Glospolski.nl
 3. Fundatorem nagród jest agencja eventowa Unique Performance
 4. Cały konkurs odbędzie się wyłącznie w Internecie na profilu Facebook portalu GlosPolski.nl: https://www.facebook.com/glospolski.nl

 

 • 2 WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  2. Nie jest pracownikiem portalu GlosPolski.nl
  3. Nie jest pracownikiem agencji eventowej Unique Performance
  4. Nie jest członkiem rodzin pracowników agenci Unique Performance i portalu GlosPolski.nl
  5. Każdy uczestnik może w nim wziąć udział tylko raz
 • 3 NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie na spotkanie z Profesorem Jerzym Bralczykiem, pod tytułem: „Po co nam język polski na emigracji” odbywające się w niedziele 26 maja, w Jan van Besouw przy Thomas van Diessenstraat 1 w Goirle.
 2. Do wygrania są dwie identyczne nagrody, o identycznej wartości.
 3. Nagrody zostaną przyznane autorom dwóch najbardziej kreatywnych i oryginalnych wpisów według oceny Komisji.
 4. Zdobywcą nagrody będzie ten uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową (patrz 3 punk 3) , który w czasie trwania konkursu (okres podany w treści postu konkursowego), zamieści pod postem konkursowym na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/glospolski.nl wpis, w którym udzieli odpowiedzi na pytanie znajdujące się w poście.
 5. Aby zapewnić prawidłową organizację konkursu organizator powołuje komisję konkursową. Ta oprócz wyłonienia zwycięzcy rozstrzygać będzie wszelkie wątpliwości co do zasad konkursu.
 6. Laureaci, zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o swojej wygranej w okresie do 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. W myśl owego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia platformę Facebook od odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Głospolski.nl
 8. Konkurs przeprowadzany przez Głospolski.nl nie jest w żaden sposób promowany, przeprowadzany czy sponsorowany przez Facebooka.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych – pisanie z prawdziwego konta.
 2. Uczestnik, przystępując do konkursu, akceptuje niniejszy regułami i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, a w przypadku zwycięstwa, przekazania nagrody.
 • 5 Postanowienia końcowe

Organizator konkursu ma prawo do zmiany postanowień i zapisów niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na negatywną zmianę dotyczącą warunków uczestnictwa w nim. Dotyczy to między innymi terminów, czynności konkursowych, takich jak czas trwania wydarzenia czy czas wyłonienia zwycięzców. Ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w zaktualizowanej wersji regulaminu na tej stronie.