Wszystkie informacje o COVID-19 w jednym miejscu

Rząd stworzył pierwszą wersję nowej strony dotyczącej przebiegu epidemii COVID-19 w Królestwie Niderlandów. Swoisty pulpit nawigacyjny po pandemii rozpoczął działanie w piątkowy poranek. Co można w nim znaleźć?

Najważniejsze dane

Portal znajdujący się pod adresem https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ zawiera szereg najważniejszych wskaźników, których wcześniej trzeba było szukać na witrynach RIVM i poszczególnych regionów GGD. Przykładowo na stronie tej odnajdziemy średnią liczbę przyjęć do szpitali pacjentów zakażonych koronawirusem. Przeanalizujemy również ilość pacjentów, którzy trafili na OIOM w ciągu ostatnich 72 godzin. Ponadto wystarczy jednak jedno kliknięcie, by rozwinąć szczegółowy wykres, na którym będziemy mogli w łatwy sposób sprawdzić dane z każdego dnia, począwszy od 1 marca, gdy rozpoczęła się epidemia w Niderlandach. Oprócz tego na górze strony znajdziemy również dane na temat liczby osób, u których wyniki testów były pozytywne dzień wcześniej. Dane te podaje się w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.

chorzy strona

Liczba roznosicieli COVID-19

Bardzo ciekawym wskaźnikiem prezentowanym na stronie, a utworzonym przy współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM), jest informacja o liczbie potencjalnych osób zakaźnych. Chodzi tu o nosicieli, którzy zostali zainfekowani i mogą zarażać innych. Dane te również podawane są w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.

chorzy strona dane1

Kontrolowany czy nie

Oprócz tego nawet kompletny laik z pulpitu łatwo dowie się, czy COVID-19 jest pod kontrolą w Holandii. Czy też w jakiś aspektach poczyna wymykać się epidemiologiom i lekarzom. Na praktycznie każdym wykresie znajduje się „signaalwaarden”, co najlepiej przetłumaczyć na polski jako swoistą wartość graniczną. Wskazuje ona, czy patogen jest pod kontrolą (jeśli jest poniżej), czy nie (jeśli przekracza ten wskaźnik).

 

Alarm

RIVM wskazuje jednak, iż jeśli wskaźniki na jednym z pól przekroczą wartość graniczną, nie ma jeszcze powodów do paniki. Jest to bowiem dla służb informacja, iż należy pilnie przyjrzeć się sytuacji. Dopiero, jeśli kilka wartości przekroczy ten poziom, można mówić, że COVID-19 kontratakuje w Niderlandach.