Więcej wakatów niż pracowników

Więcej wakatów niż pracowników

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane za czwarty kwartał ubiegłego roku. Tak pozytywnych informacji chyba nikt się nie spodziewał. Wskazują one, iż liczba wolnych miejsc pracy w Holandii osiągnęła poziom 387 tysięcy. Czy to dużo, czy mało? Dość powiedzieć, iż oznaczało to, iż pod koniec 2021 roku na 100 bezrobotnych przypadało 105 miejsc pracy.

Rekord za rekordem

Dane z grudnia ubiegłego roku to kolejny rekord, jeśli chodzi o liczbę wakatów. Ta bowiem zwiększyła się o 16 tysięcy względem poprzedniego kwartału, który również był rekordowy. W sumie w Holandii przez trzy ostatnie kwartały padły trzy rekordy dotyczące wolnych miejsc pracy. Za danymi tymi idzie też spadek bezrobocia. Pomimo drobnego tąpnięcia spowodowanego aktywizacją osób biernych zawodowo (ludzi, którzy, mimo iż nie mieli pracy, nie szukali jej – nie wliczali się więc do grona bezrobotnych), stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,8 procent, co oznacza najniższy wynik w historii.

 

Zmiana metodologii

W tym roku sytuacja jednak znacząco się zmieni. Nie będzie to jednak efekt zapaści rynku, a zmiany metody obliczeniowej stosowanej przez analityków. Nowe narzędzie stosowane przez Urząd Statystyczny Holandii sprawi, że do grupy bezrobotnych zostanie dodanych około 100 000 osób, więcej niż jest teraz. Nowy sposób obliczeń spowoduje, iż dane z Holandii nie będą aż tak wspaniałe, nadal jednak wiele państw mogłoby pozazdrościć Niderlandom współczynników. Nowa metodologia wskazuje bowiem, iż na 100 bezrobotnych przypadają 93 miejsca pracy.

Aplikacja do rozliczenia podatku z Holandii

Popyt na pracownika

To, co dzieje się na niderlandzkim rynku pracy to efekt wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią. Po roku stagnacji gospodarka nadrabia zaległości wprost w oszałamiającym tempie. W 2021 roku holenderska gospodarka wzrosła o 4,8% co stanowi największy wzrost od ponad dwudziestu lat. W efekcie rynek ten pochłania praktycznie każdą ilość bezrobotnych. Dlatego też wspomniana aktywizacja ludzi, którzy od wielu lat pozostawali nieaktywni zawodowo, nie wpłynęła w żaden sposób na zwiększenie bezrobocia. Ludzie ci po prostu znaleźli pracę po kilku, kilkunastu dniach od zarejestrowania się w urzędzie.

 

Źródło:  Nu.nl
Źródło: Nu.nl