W Holandii zmniejsza się liczba bezrobotnych, również wśród Polaków

schroniska w Holandii są przepełnione

Według opublikowanych w tym tygodniu nowych danych Centralnego Biura Statystyki (CBS), liczba osób korzystających z zasieków znacznie się zmniejszyła. Tyczy się to również pomocy skierowanej do obcokrajowców, w tym Polaków.


Najnowsze dane statystyczne

Najnowsze dane udostępnione przez Centralnego Biura Statystyki wskazują, że liczba mieszkańców Holandii objętych pomocą społeczną spadła w ubiegłym roku o ponad 24 000. To pierwszy taki spadek od początku kryzysu, który nawiedził Europę w 2008 roku. Warto zauważyć również, że zmniejszeniu uległ również procent beneficjantów pomocy społecznej z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wedle najnowszych statystyk, wśród ludzi w wieku do 27 lat i grupie 27-45-latków, spadek bezrobocia jest największy. Oprócz zmniejszonej liczby wypłacanych zasiłków w tych dwóch grupach, spadła również liczba osób korzystających z innych form pomocy społecznej. Wartości te są jednak na tyle znikome, że mogą stanowić błąd statystyczny.

 

Liczba bezrobotnych w Holandii wyraźnie zmniejszyła się po raz pierwszy od 2008 roku

Wszystko dzięki nowym miejscom pracy

Tak duży spadek wydawanych zasiłków jest bezpośrednio związany z rosnącą liczbą miejsc pracy w Niderlandach. Kraj ten bowiem stale szuka nowych pracowników. W samym tylko 2019 roku szacuje się, że gospodarka by sprawnie funkcjonować, będzie musiała przyjąć co najmniej 50 000 pracowników tymczasowych, głównie z Polski i innych krajów Europy Wschodniej.

Warto również zauważyć, że w ostatnich latach poprawiła się sytuacja migrantów zarobkowych, co przekłada się na mniejszą niż w latach ubiegłych, liczbę świadczeń socjalnych niebędących zasiłkami.

Lepiej nie znaczy doskonale

Wzrost miejsc pracy i rozwój holenderskiej gospodarki nie oznacza jednak, że nie mogłoby być lepiej. CBS wskazuje, że 6% zatrudnionych na etacie w Holandii otrzymuje wynagrodzenie równe ustawowej płacy minimalnej. Jak podają analitycy, najwięcej takich etatów możemy znaleźć wśród ofert agencji zatrudnienia, oraz w sektorze hotelarsko-turystycznym.

Przekłada się to bezpośrednio na zarobki pracowników tymczasowych, przyjeżdżających do Holandii za chlebem. Wśród pracowników z Polski i innych krajów Europy środkowo wschodniej, odsetek ludzi pracujących za minimalną krajową wynosi ponad 23%. Oznacza to, że statystycznie blisko co czwarty Polak w Holandii zarabia 1,615,80 euro brutto.