UWV – sytuacja w Królestwie Niderlandów jest niepokojąca

Słowacki przekręt w UWV

UWV poinformowało we wtorek, iż w okresie od lutego do końca lipca w Królestwie Niderlandów liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 125 000. Oznacza to skurczenie się ogólnej liczby etatów o 1,5 procent. Najgorsza sytuacja jest w branży gastronomicznej i eventowej. Liczba  wydawanych zasiłków dla bezrobotnych wzrosła zaś aż o 16 procent.

Największe straty w ilości etatów poniosły agencje pracy. W ich wypadku z rynku zniknęło 31 tysięcy etatów. W tym wypadku należy jednak pamiętać, iż owe etaty rozsiane są po wielu różnych dziedzinach gospodarki. Od rolnictwa po przetwórstwo mięsne czy budownictwo. Z tego też względu nie jest to aż tak odczuwalne, jak np. sytuacja w specjalistycznych usługach biznesowych (np. branża eventowa), gdzie zniknęło 15 tysięcy miejsc pracy czy w gastronomii, która musiała zredukować 12 tysięcy etatów. UWV wskazuje ponadto, że w znacznej większości redukcji poddano etaty, na których znajdowali się pracownicy typu flex. To zaś oznacza, iż sytuacja ta uderzyła najmocniej w ludzi dopiero wchodzących na rynek pracy.

 

Nie jest jednak tak, iż cała gospodarka jest w kryzysie. Branża spożywcza dość mocno się rozwija. W przytaczanym tu okresie pojawiło się w niej około 20 tysięcy nowych miejsc pracy. Oprócz niej wzrost sprzedaży odnotowały również supermarkety. Stało się to między innymi z racji zamknięcia gastronomii. Ludzie musieli więc gotować w domu. To zaś doprowadziło do częstszych zakupów. Więcej ludzi chodziło do sklepów, więc więcej personelu było potrzebne do ich obsługi. Pochodną tego był również niewielki wzrost zatrudnienia w sektorze transportowym.

 

NOW uratował gospodarkę

UWV wskazuje, iż sytuacja na rynku mogłaby być znacznie gorsza, gdyby nie rządowe wsparcie dla przedsiębiorców. Swoista tarcza antykryzysowa pod nazwą NOW pozwoliła, kosztem ogromnych środków z budżetu państwa, zachować tysiące miejsc pracy w całym Królestwie Niderlandów. Władze dopłacały bowiem do każdego etatu w przedsiębiorstwach, które borykały się z problemami finansowymi, tylko po to by utrzymały one zatrudnienie.

 

UWV - wzrost zasiłków dla bezrobotnych

Pomimo miliardów płynących na pakiety pomocowe, liczbę zwolnień udało się zminimalizować, ale nie powstrzymać. Od lutego do końca września liczba osób pobierających zasiłek wyniosła 278 tysięcy. To wzrost o 16 procent w porównaniu z lutym tego roku. Najwięcej bezrobotnych przybyło zaś w kwietniu. Wtedy to po zasiłki zgłosiło się aż 74 tysiące nowych świadczeniobiorców.

Najgorsza sytuacja w tym zakresie dotyczyła branży gastronomicznej. Od lutego do września liczba bezrobotnych pobierających zasiłek prawie się podwoiła. Wzrost wyniósł 96 procent. Wielu nowych bezrobotnych pojawiło się również w sektorze transportu pasażerskiego, 76 procent i sektorze turystycznym. W tym ostatnim wzrost wyniósł 51 procent.