Umrze co dziesiąty Holender

Zmniejsza się liczba ofiar śmiertelnych COVID-19

COVID-19 w Holandii panuje już na tyle długo, że zjawisko to przebadano już pod względem nie tylko medycznym, ale i socjologicznym. Mieszkańców Niderlandów zapytano o to, jak ich zdaniem rozwinie się sytuacja. Większość Holendrów jest jednomyślna. Niestety ich wizja to raczej czarnowidztwo.

Najnowsze wiadomości z Holandii dotyczą badań przeprowadzonych w sobotę przez I&O Research wśród ponad 2300 Holendrów w sobotę. Pokazują one, iż 58% mieszkańców Królestwa Niderlandów spodziewa się, że ograniczenia i restrykcje spowodowane epidemią potrwają co najmniej jeszcze, nie tak jak mówi władza do 28 kwietnia i 1 czerwca, ale przez ponad sześć miesięcy. Najbardziej zaś pesymistyczne prognozy wskazujące, iż bary, restauracje czy inne lokale usługowe będą zamknięte przez najbliższy rok, snuje co dziesiąty ankietowany.

Świadome społeczeństwo

Tym, co jednoczy wszystkich respondentów i daje ogromne powody do zadowolenia służbom z GGD i RIVM są pytania dotyczące zachowania się w czasie epidemii. Holendrzy pod tym względem są praktycznie jednomyślni. 99% badanych uważa, że należy zachowywać co najmniej 1,5 metra odległości od siebie. Niewiele mniej, bo 97% pytanych potwierdza, iż należy myć ręce najczęściej, jak to jest możliwe. Podobnymi wynikami może również poszczycić się pytanie o dobrowolną izolację. 93% społeczeństwa jest zdania, iż trzeba pozostawać w domu tak często, jak to tylko możliwe.

Przyszłość w czarnych barwach

Holendrzy wiedzą jak się zachować i jak ograniczyć rozwój epidemii. Wielu jednak z nich nie ma złudzeń co do tego, iż COVID-19 w Holandii odbije się na rynku. 90% ankietowanych jest pewna, iż dojdzie do spowolnienia gospodarki i kryzysu w takich branżach jak np. hotelarstwo. Ponad połowa ankietowanych (52%), wskazuje, iż nie będą to delikatne tąpnięcia, a silne trzęsienie ziemi w krajowej gospodarce.

Zabójcza statystyka

Co dziesiąty zarażony COVID-19 umrze, na to wskazuje statystyka i prawie 1700 zgonów na 17000 zarażonych. W przypadku gdy Holandia nie powstrzyma pandemii straty w ludziach będą liczone w dziesiątkach tysięcy.

Zaufać czy nie

Świadomość ta sprawia, że blisko 25% Holendrów poddaje w wątpliwość działania swoich polityków dotyczące gospodarki. Aż 74% respondentów popiera działania, jakie wprowadził rząd w stosunku do gospodarki. Dotyczy to zarówno zamykania lokali, jak i pakietu osłonowego dla przedsiębiorców i pracowników. Jak zauważają jednak politolodzy, zaufanie to jest pomimo blisko poparcia 2/3 społeczeństwa, wyjątkowo kruche. Rząd składa bowiem obecnie wiele obietnic. Jeśli okaże się, iż w praktyce są one bez pokrycia, słupki tego sondażu zaufania zaczną pikować.

Nieco tylko lepiej wygląda sytuacja RIVM i GGD. Obecnie wiarę w słuszność działań tych instytucji ma 88% społeczeństwa. Wystarczy jednak, by znów wzrosła liczba zakażonych, czy nagle zabrakło sprzętu, aby gwałtownie spadła.

 

COVID-19 w Holandii a wolne zawody

Badania analizują też sytuację małych przedsiębiorstw i freelancerów. Analitycy wskazują, iż 64% z nich odnotowało w ciągu 30 ostatnich dni spadek swoich dochodów. W przypadku 40%, sytuacja była tak zła, że zwrócili się do władz o możliwość skorzystania ze stworzonych na ten cel programów ratunkowych.

Chcesz poznać więcej informacji z Holandii? Wejdź na naszą stronę główną.