Trzęsienia ziemi w Groningen zabijają co roku 16 osób

Trzęsienia ziemi w Groningen zabijają co roku 16 osób

Okazuje się, iż trzęsienia ziemi w Groningen są o wiele bardziej niebezpieczne, niż sądzono. Na skutek działania sił natury (zainicjowanych przez człowieka), każdego roku w tym aktywnym sejsmicznie regionie umiera przedwcześnie 16 osób. Zabijają je wstrząsy. Jak to możliwe, skoro od lat nie zanotowano tam żadnego wypadku śmiertelnego?

rozliczenie podatku z Holandii

Informację tę przedstawił w tym tygodniu Uniwersytet w Groningen, który od lat bada kwestię związaną z trzęsieniami ziemi w tym rejonie. Ich skutki dotyczą bowiem nie tylko sfery materialnej. Wstrząsy wpływają dosłownie na całe tamtejsze życie społeczne w tym na ludzką psychikę.
W efekcie zdaniem naukowców życie w stresie związanym z zagrożeniem wstrząsami, uczuciem bezsilności w przypadku strat i wrażeniem bezsensowności pracy, gdy to ludzie odbudowują domy, aby te przy następnych tąpnięciach znów zostały uszkodzone, powoduje, iż człowiek po prostu żyje krócej.  Ludzie umierają szybciej z racji stresu, bezsilności, zmęczenia (tego psychicznego).

 

 

Ponad trzy razy więcej

Jak wynika z danych, na przestrzeni lat z racji owych „powikłań” po trzęsieniach ziemi umierało od 11 do 21 osób. W efekcie wieloletnia średnia to właśnie 16 osób rocznie. Liczba ta jest ponad trzykrotnie większa niż szacowana dotychczas liczba zgonów, którą władze obliczały na około 5 osób rocznie.

 

 

Mieszkańcy podwyższonego ryzyka

Zdaniem uczonych największe szanse na przedwczesny zgon mają osoby, którym podczas życia wstrząsy wielokrotnie zniszczyły lub uszkodziły budynek. Z danych badaczy wynika, iż skargi zdrowotne w przypadku niektórych poszkodowanych są tak duże, iż doznają oni poważnego uszczerbku na zdrowiu. Część doznawała nawet zawałów lub nerwic, czy popadała w depresję zaburzenia lękowe. Oprócz tego wśród poszkodowanych pojawiały się bóle głowy, bezsenność, problemy żołądkowe, problemy z układem krwionośnym jak, chociażby kołatanie serca. Wszystkie one prowadzą do ponadprzeciętnego ryzyka przedwczesnego zgonu choćby z racji chorób układu krążenia w skrajnych przypadkach np. depresji, nawet zaś do samobójstwa.

 

Odszkodowania

Mieszkańcy Groningen otrzymują odszkodowania za trzęsienia ziemi spowodowane w ich regionie wydobyciem gazu ziemnego. Firma górnictwa gazowego i rząd płacą za uszkodzone budynki, wyrównują straty związane ze spadkiem wartości ziemi, nieruchomości.
Trudno jednak powiedzieć, czy badania Uniwersytetu w Groningen sprawią, iż pojawią się pozwy dotyczące nie tylko kwestii materialnej, ale też psychofizycznej. Niemniej jednak badania te uchylają ku temu furtkę.

 

Źródło:  Ad.nl