Szybki Internet w każdym domu

Szybki Internet w każdym domu

Mieszkacie w Holandii i lubicie czasem po pracy pograć w sieci lub obejrzeć jakiś film, ale na przeszkodzie stoi Wam wolne łącze? Już niedługo ma się to zmienić. Nie będzie to jednak efekt wejścia na rynek nowego dostawcy, a działań rządu. Władze w Hadze chcą bowiem aby wszyscy mieszkańcy Niderlandów mieli do 2030 roku szybki Internet w swoim domu. 

 

Micky Adriaansens, holenderska minister od spraw gospodarczych, na miesiąc przed Bożym Narodzeniem zrobiła wszystkim Holendrom uzależnionym od internetu gwiazdkowy prezent. Polityk, przedstawiając rządową strategię dla gospodarki cyfrowej, wskazała, iż władze chcą, by do 2030 roku wszyscy mieszkańcy krainy tulipanów mieli dostęp do szybkiego internetu. Aby plan ten miał szansę powodzenia, politycy są skłonni udzielić pomocy rządowej (dotacji), a także zobowiązać dostawców do wdrożenia niezbędnych rozwiązań gwarantujących dużą przepustowość.

 

9%

Plan ten, mimo iż w teorii dotyczy całego społeczeństwa, tak naprawdę skierowany jest do niespełna 9% mieszkańców krainy sera i kanałów. Obecnie bowiem aż 91% populacji Niderlandów ma dostęp do szybkiego i niezawodnego, szerokopasmowego internetu. Gabinet chce jednak, by dostęp do tego rozwiązania mieli wszyscy, 100% społeczeństwa. Nadal bowiem w kraju są tysiące podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych, którzy muszą korzystać z sieci radiowej lub internetu udostępnianego przez operatorów telefonii komórkowej.

 

Pozycja lidera

Skoro tylko 9% populacji nie ma dostępu do łączy światłowodowych, czy faktycznie jest o co się „bić”. Zdaniem rządu tak. Jak wskazują politycy, Holandia jest jednym z najlepiej ucyfrowionych krajów na świecie, gdzie technologie przesyłu danych stoją na bardzo wysokim poziomie. „Jesteśmy już w dobrej sytuacji, ale zmiany postępują bardzo szybko”, mówi dziennikarzom Nu.nl Mick Adriaansens. Holandia więc zapewniając szybki internet wszystkim swoim obywatelom, nie chce po prostu stracić palmy pierwszeństwa.

Cyfryzacja

Sam prestiż to jednak nie wszystko. Za tym ucyfrowieniem idą również ogromne pieniądze. Rząd wskazuje, iż obecnie trzy czwarte małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystuje możliwości, jakie daje cyfryzacja. Szybkie i bezpieczne łącza mają zaś sprawić, iż procent ten się jeszcze zwiększy. To zaś ma przełożyć się na wzrost dochodów, a więc i wzrost PKB. Władza zakłada bowiem, iż dzięki inwestycjom, takim jak opisywany tu szybki internet, czy kursom, szkoleniom dla przedsiębiorców procent cyfryzacji do końca dekady w biznesie MŚP osiągnie 95%.

 

Źródło:  Nu.nl