Standard dobrego właściciela – czyli rządowy pomysł na ukrócenie wyzysku lokatorów

Standard dobrego właściciela - czyli rządowy pomysł na ukrócenie wyzysku lokatorów

Niedawno pisaliśmy o naszej czytelniczce, która miała poważne problemy z właścicielem mieszkania, ponieważ wynajęła je bez umowy. Warto więc podpisać umowę z gospodarzem, będą najemcą, tym bardziej iż rząd, by chronić lokatorów, chce zobligować gminy do jeszcze większej niż obecnie walki z nadużyciami lokalowymi.

rozliczenie podatku z Holandii

Jak wskazał w czwartek rząd w Hadze, gminy muszą mieć większe możliwości co do ochrony lokatorów przed nadużyciami pojawiającymi się przy wynajmowaniu powierzchni mieszkalnej. Samorządy muszą zdaniem parlamentarzystów posiadać narzędzia, by nakładać na właścicieli nieruchomości dodatkowe wymagania np. w zakresie utrzymania budynku czy maksymalnej wysokości czynszu.

 

Pozwolenie

To jednak nie wszystko. Rząd chce, by gminy mogły również żądać od właścicieli nieruchomości pozwolenia na wynajem. Wiele lokali bowiem mimo, iż mogłyby być wynajętych stoi pustych. Działania te stosowane czasem przez właścicieli wielu nieruchomości mają na celu zawyżenie cen na rynku. Gdy bowiem lokali jest mało, osiągają one znacznie wyższą wartość. Łatwiej jest również znaleźć najemcę na mieszkanie w gorszym standardzie
„Widzimy, że pozycja osób poszukujących domu i najemców jest słaba ze względu na brak mieszkań. Ludzie muszą radzić sobie ze zbyt wysokimi czynszami i zaległymi konserwacjami, remontami. Ale zdarzają się również zastraszania i dyskryminacja” – mówi minister Hugo de Jonge, który odpowiedzialny obecnie za sektor budownictwa mieszkaniowego, przedstawił wczoraj projekt nowej ustawy zwiększającej możliwości gmin.

 

Obietnica

„Każdy ma prawo do przyzwoitego i niedrogiego mieszkania. Musimy chronić ludzi przed właścicielami, którzy nie chcą dla swoich najemców jak najlepiej. Dlatego rząd chce położyć kres nadużyciom tym projektem, dając gminom więcej możliwości do działania". Powiedział minister. Co stoi za tą obietnicą?

 

Standard dobrego właściciela

Między innymi coś, co określono standardem dobrego właściciela nieruchomości. Aby go spełnić, gospodarz musi przestrzegać szeregu zasad procesu wynajmu mieszkania. Jakie to zasady? Wśród nich można znaleźć:

  • Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji (kolor skóry, narodowość, wyznanie nie może decydować o tym, czy komuś wynajmie się lokal).
  • Obowiązek pisemnego przedstawienia najmu, czyli podpisanie umowy z lokatorem i zgłoszenie tego odpowiednim organom. Wszystko by między innymi uniknąć przeludnienia.
  • Obowiązek informacyjny lokatora dotyczący, np. praw i obowiązków najemcy oraz właściciela w odniesieniu do wynajmowanego lokalu (może to dotyczyć kwestii remontowych czy drobnych zadań takich jak koszenie ogródka, malowanie itd.)
  • Agencje nieruchomości nie będą mogły uzyskiwać podwójnych kosztów pośrednictwa (pobieranie opłaty za pośredniczenie od właściciela i od wynajmującego).

Wszystko to ma wzmocnić pozycję najemców na rynku mieszkaniowym i pozwolić walczyć z patologią kiedy to za spartańskie warunki właściciele każą płacić jak za pięciogwiazdkowy hotel, grożąc przy tym natychmiastowym rozwiązaniem umowy i eksmisją gdyby lokator chciał się poskarżyć odpowiednim organom.

Od jednak projektu ustawy do wdrożenia jej w życie jeszcze droga daleka.

 

Źródło:  Nu.nl