Rządowe wsparcie KLM w czasie COVID-19 bezprawne!

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETZ) orzekł, że miliardowa pomoc państwa dla KLM w okresie koronawirusa była nielegalna.

Bezprawne wsparcie KLM w wysokości 3,4mld euro

De steun, die de vorm had van een staatsgarantie voor een banklening en een staatslening, bedroeg in totaal 3,4 miljard euro. Zo zou het bedrijf middelen hebben om de coronapandemie door te komen.

Sprawa została wniesiona przez linie lotnicze Ryanair, które dopatrywały się w tej pomocy nieuczciwej konkurencji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, do którego odwołał się Ryanair, ponownie unieważnił zezwolenie udzielone na tę pomoc. Trybunał orzekł, że Komisja Europejska popełniła błąd, nie uznając za beneficjentów dwóch spółek należących do grupy Air France-KLM.

Ryanair zaskarżył decyzję KE do ETS

Komisja Europejska zatwierdziła holenderską pomoc państwa na rzecz KLM w 2020 roku. Jednak rok później, w 2021 r., sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzję Komisji. Powód: identyfikacja beneficjentów pomocy była "niewystarczająco" uzasadniona.

Wkrótce potem, 16 lipca 2021 r., Komisja Europejska przyjęła nową decyzję. Komisja uznała w niej, że pomoc państwa była "zgodna z rynkiem wewnętrznym oraz że KLM i jego spółki zależne były jedynymi beneficjentami pomocy, z wyłączeniem innych spółek z grupy Air France-KLM".

W związku z tym Trybunał unieważnił również tę decyzję i związaną z nią zgodę na pomoc państwa.