Prawa pracowników w Holandii coraz częściej łamane

prawa pracowników łamane

Pracownicy, mimo ogromnego zapotrzebowania na siłę roboczą w Holandii, mają się coraz gorzej. Królestwo Niderlandów po raz pierwszy w swojej historii spadło z pierwszej do drugiej kategorii krajów w międzynarodowym rankingu dotyczącym ochrony praw pracowniczych.

Kraina tulipanów w tym wiodącym zestawieniu, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2014 roku, zawsze należała do światowej elity. Była na jednym z pierwszych miejsc w Globalnym Indeksie Praw Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Teraz kraj jednak ostro spikował. Czym to jest spowodowane? Oczywiście tym, co się dzieje z pracownikami w Holandii. Ich los, to jak są traktowani, to czy ich umowy o pracę są uczciwe, czy też są, np. jak wielu Polaków, czy ostatnio Ukraińców wykorzystywani, rzutuje na miejsce w zestawieniu.

 

Smutna opinia

Jak wskazuje dziennikarzom Nu.nl Petr Bolster, członek zarządu FNV, jednego z największych związków zawodowych w Holandii: „Ze względu na rosnącą liczbę przypadków nieprzestrzegania praw pracowniczych Holandia osiąga obecnie gorsze wyniki”. Związkowiec wskazuje tu choćby na przykład tego co się dzieje nawet nie z migrantami, ale kurierami dostarczającymi jedzenie. Gdy jeden z pracowników założył Radical Riders, związek zawodowy kurierów rowerowych, został natychmiast zwolniony z pracy. Przedsiębiorstwa nie chcą bowiem poprawić w żadnym stopniu sytuacji tych ludzi.

 

Strajki

Innym powodem spadku jest również sytuacja dotycząca strajków. Pracownik ma do tego prawo. Pracodawcy coraz częściej jednak wnoszą pozwy przeciw związkom, pracownikom do sądu, by wymiar sprawiedliwości prawnie pozbawił ich tej możliwości. Zabronił takiej formy protestu. Co gorsza, sądy często się na to zgadzają. Wszystko to stopniowo powoduje, że prawo do strajku powoli staje się zagrożone.

 

Malawi i Togo

Spadek do poziomu krajów drugiej kategorii sprawiło, iż Holandia znajduje się obecnie na równi z takimi państwami jak, chociażby Togo czy Malawi. Co może być dla Holendrów upokarzające. Z drugiej strony w grupie tej znajduje się również np. Francja, Hiszpania i Szwajcaria. Poziom niżej, w grupie trzeciej jest Wielka Brytani. Stany Zjednoczone ze swoją ochroną praw pracowniczych są zaś krajem czwartej kategorii.

Polska

ITUC bada sytuację w sumie w 180 krajach, zwracając uwagę na ponad 100 różnych zmiennych. Wśród badanych państw znalazła się również Polska. Nasza ojczyzna jest krajem w trzeciej kategorii ze wspomnianą już Wielką Brytanią i Belgią czy Kanadą.
Do krajów pierwszej kategorii, gdzie pracownicy są w najlepszej sytuacji, zaliczają się zaś nasi zachodni sąsiedzi- Niemcy, Włochy, Finlandia czy Dania.

Źródło: Nu.nl

Źródło: ITUC