Polacy drugą mniejszością w Królestwie Niderlandów

Polacy drugą mniejszością w Królestwie Niderlandów

Tego domyślali się chyba wszyscy. Teraz jednak władze i naukowcy potwierdzili to oficjalnie. Nasi obywatele stanowią obok Syryjczyków największą grupę imigrantów w Królestwie Niderlandów

Dobre wieści

Po raz pierwszy od początku pandemii liczba mieszkańców Królestwa Niderlandów wyraźnie wzrosła. W trzecim kwartale tego roku w krainie tulipanów liczba ludności zwiększyła się o 59 tysięcy osób. Ogromna w tym zasługa nie tylko zwiększonej liczby urodzin, ale również napływu migrantów zarobkowych. Wśród nich największą grupę w Holandii stanowią Syryjczycy. Na drugim miejscu są zaś Polacy, na dalszych miejscach są zaś przybysze z krajów postsowieckich i Turcy.

Dodatni bilans

Najnowsze badania przeprowadzone przez CBS wskazują, iż po raz pierwszy od pojawienia się koronawirusa w Holandii liczba mieszkańców tego kraju wzrosła. Statystycy wskazują, iż główna w tym zasługa ponownego napływu migrantów. Niemniej jednak dodatni bilans urodzin również przyczynił się do przełamania tego demograficznego trendu. W minionym kwartale urodziło się bowiem o 10 więcej dzieci, niż wynosiła śmiertelność w tym okresie. To zaś oznacza, iż do Holandii przybyło o 49 tysięcy migrantów więcej niż tych, którzy zdecydowali się wrócić do swoich ojczyzn.

Polacy potęgą

W grupie przybyszów największą mniejszość stanowili obywatele Syrii. Na drugim miejscu byli zaś Polacy. Liczbę naszych rodaków w Holandii szacuje się na obecnie na około 250 tysięcy osób. W Polonii tej 160 000 to ludzie mieszkający tam na stałe lub będący oficjalnie zameldowani. Kolejne 90 000 to pracownicy tymczasowi, którzy nie posiadają stałego adresu zameldowania w kraju. To iż wyprzedzają nas Syryjczycy, może się to wydawać dziwne, ponieważ przybysze z Afryki Północnej zwłaszcza teraz podchodzą pod ostre przepisy epidemiologiczne, dużo bardziej restrykcyjne niż obywatele polscy. Ludzi tych jednak w dużej mierze nie obowiązują klasyczne obostrzenia koronowe, ponieważ są to relokowani uchodźcy, dostający się do Europy przez Morze Śródziemne.

 

Brytyjczycy uciekają

CBS wskazuje również na interesujące odwrócenie trendu dotyczącego migracji do Wielkiej Brytanii. Przez dekady Holendrzy wyjeżdżali na Wyspy Brytyjskie w poszukiwaniu lepszego życia. Gdy jednak Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską, to więcej Brytyjczyków migruje i szuka zatrudnienia w Holandii, niż Holendrów przekracza kanał La Manche.